Základní životpisná data

Autor: Petr Kukal (petr.kukal@seznam.cz), Téma: Autor - životopis
Publikováno dne 14. 02. 2004 (16847 přečtení)
Narozen 1970 v Poděbradech, žije v Brandýse nad Labem. Absolvent PedF UK Praha, přes 20 let praxe v oblasti vzdělávání, od roku 2005 manažer a lektor vzdělávání dospělých. Držitel certifikace pro marketing CIMA-A, věnuje se především marketingu kulturních a vzdělávacích institucí. Publicista, spisovatel.

Životpis
- PedF UK Praha, učitelství pro II. a III. stupeň, aprobace ČJ - OV (ZSV)
- 1994-1997 učitel na II. stupni ZŠ v Kostelci nad Labem
- 1997-2001 šéfredaktor profesního pedagogického časopisu Moderní vyučování
- 2001-2002 šéfredaktor nakladatelství učebnic ALTER
- 2003-2004 odborný pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
- 2004-2005 vedoucí pracovník Výzkumného ústavu pedagogického v Praze
- 2005-2008 vedoucí školicího střediska pro vzdělávání dospělých
- 2009: ředitel Kabinetu ministra a předsedy Legislativní rady vlády Pavla Svobody
- nyní pracovník Vzdělávacího střediska ALTUS TC (vzdělávání dospělých)
- ve šk. roce 2011/2012 vyučující na SŠ a VOŠ Mills, s.r.o.
- 2 roky předseda správní rady Obecně prospěšné společnosti při Nadaci Terezy Maxové
- člen Obce spisovatelů ČR, člen Sdružení autorů literatury pro děti a mládež
- člen Českého centra Mezinárodního PEN klubu
- publikační činnost v oboru výchovy a vzdělávání v řadě odborných i populárních časopisů, na webech, v Českém rozhlase

Kvalifikace a certifikaceProgramové texty:

Tradiční pedagogika
K alternativní pedagogice
Pohled na učitele
O vzdělávání
O učení zbytečnému