Stolzová na Nový rok

Autor: Petr Kukal (petr.kukal@seznam.cz), Téma: Pedagogika
Publikováno dne 01. 01. 2009 (1656 přečtení)
Vážení čtenáři webu Stolzová, přeji Vám všem bez rozdílu mnoho zdraví, štěstí a radosti v novém roce 2009. Kéž se vám nemoci, starosti a neúspěchy vyhýbají obloukem a kéž si vždycky zachováte klidnou a radostnou mysl.

Těm z vás, kteří se identifikujete s konzervativním proudem v českém pedagogickém myšlení a současné reformní trendy vnímáte jako ohrožení nejlepších tradic našeho školství i naší vzdělanosti, slibuji, že Stolzová bude i nadále prostorem, kde tyto názory svobodně zaznějí, aby podněcovaly obecnou diskusi o současném vývoji vzdělávání u nás. Za klíčová témata v tomto roce pokládám zhodnocení prvního roku výuky podle RVP ZV (zejména ve světle výsledků našich žáků v mezinárodním výzkumu TIMSS) a opětovné upozorňování na rizika spojená se změnou cílové kategorie základního vzdělávání od znalostí a dovedností k tzv. klíčovým kompetencím. Opomenout bychom neměli ani analýzu RVP G a ty části Bílé knihy terciárního vzdělávání, které se nejvíc týkají již tak nesmyslně strukturovaného učitelského studia.

Letošní rok bude také pátým rokem existence webu Stolzová, toto první kulaté jubileum si připomeneme v polovině února. Pokud by již nyní chtěl kdokoli poslat pár slov narozeninového přání, budu za ně samozřejmě rád – e-mail se otevře po kliknutí na mé jméno pod tímto článkem. Rád bych vaše komentáře ke Stolzové zveřejnil právě v období pátých narozenin.

Na závěr mi dovolte vyslovit to nejdůležitější přání: Ať se našemu školství vede dobře. Ať to s ním díky či navzdory reformě, díky či navzdory kritice ze strany tradicionalistů, díky či navzdory komukoli a čemukoli nakonec dobře dopadne. Jsme za něj a za úroveň české vzdělanosti odpovědni všem těm, kteří pro něj pracovali před námi.