Nabídka besed a přednášek

Autor: Petr Kukal (petr.kukal@seznam.cz), Téma: Nabídka pro školy
Publikováno dne 24. 03. 2009 (3071 přečtení)

Školám a školským zařízením nabízím besedy pro žáky, zaměřené na tvůrčí literární činnost, poezii nebo literturu pro děti a mládež. Rád připravím také tematicky zaměřené tvůrčí dílny, jak jednorázové, tak v podobě delšího cyklu.

Obsah se připravuje.
Děkuji za pochopení.