Nový školní rok

Autor: Petr Kukal (petr.kukal@seznam.cz), Téma: Pedagogika
Publikováno dne 05. 09. 2011 (2348 přečtení)
Je tu září a s ním tradiční mediální proroctví. Jaký bude nový školní rok a co nám přinese, se jako jeden muž ptají moderátoři televizních diskusních pořadů, redaktoři deníků i časopisů pro ženy, rozhlasoví reportéři. V posledním srpnovém čísle Učitelských novin mámila redakce toto orákulum z ředitelky odboru všeobecného vzdělávání Jiřiny Tiché.

Musím říct, že mě její odpovědi velmi potěšily. Ukazují totiž, že pozvolný ústup od kurikula založeného na kompetencích a pokorný návrat ke kurikulu založenému na znalostech a dovednostech pokračuje i v letošním školním roce. A to je rozhodně dobrá zpráva.

Přesuneme učivo

Například na otázku, na jaké změny v RVP ZV se mají učitelé připravit, odpovídá Dr. Tichá mimo jiné: „I kvůli sledování výsledků PISY (fakt to v UN takhle napsali: PISY :-) budeme muset některé části učiva přesunout. Jako příklad uvedu opravdu velmi malý přesun zlomků a desetinných čísel z 2. na 1. stupeň do 4. a 5. ročníku.“

Nejsem matikář, abych rozuměl tomu, zda to je, či není didakticky obhajitelné a zda lepším výsledkům ve výzkumu PISA neobětujeme například důkladné upevnění základních početních operací – a ani mi o to momentálně nejde. Zajímavé pro mě je, že Dr. Tichá vidí řešení v přesouvání „učiva“. Ne očekávaných výstupů, ale právě učiva.

Toho učiva, které je na úrovni RVP ZV jen doporučené a pro školy nemá závazný charakter. Ten mají pouze očekávané výstupy, o nichž se ale představitelka MŠMT nezmiňuje. Potom se ovšem ptám, proč přesouvat něco, co podobu ŠVP neovlivňuje? A hned si také odpovídám: dr. Tichá nevědomky a na rovině „freudovského uřeknutí“ pojmenovává, co koneckonců všichni víme: Kategorie očekávaného výstupu je úlitbou lisabonským bohům. To jediné a podstatné je, CO se děti učí.

Nepřichází v úvahu! Zatím…

Redaktorka, která v odpovědi správně čte stále silnější trend návratu ke znalostem a dovednostem, připomíná, že „svého času se mluvilo o tom, že by součástí RVP ZV měly být konkrétní požadavky na jednotlivé ročníky.“ Dr. Tichá trochu zpanikaří a takovou možnost překotně vyvrací: „To zatím nepřichází v úvahu, klíčové budou jako dosud výstupy z 5. a 9. ročníku.“
Pevně doufám, že to „zatím“ jsme tam všichni zachytili. Je to klíčové slovo celé odpovědi…

V další otázce se řeší standardy. Ředitelka Tichá potvrzuje, že „Standardy skutečně budou součástí RVP ZV, to je zásadní věc. … Standardy jsou vlastně konkretizované výstupy RVP ZV, které učitelům upřesní, co mají žáci v 5. a 9. ročníku umět.“

Pamatuje si tu někdo, jak reformní křídlo bojovalo o co nejobecnější formulace očekávaných výstupů a jak byla v této souvislosti vyzdvihována oblast Umění a kultura? Já si to například pamatuju. Podobný požadavek maximální rámcovosti (rozuměj: vágnosti) byl ostatně vznášen také na podobu klíčových kompetencí – aby je sotva o tři roky později Ondřej Hausenblas a spol. s velkou slávou „rozbalovali“.

Dělali jsme to blbě

V rozhovoru se mluví ještě o dalších konkrétnostech, např. o tom, že přes všeobecnou hysterii se nový typ psacího písma Comenia Script výborně osvědčil, o smlouvách s rodiči… Mně přijde podstatná např. zmínka o tom, že MŠMT nedávno vydalo „návrh vzorového programu pro málotřídky“. Je to jen návrh, že? Vzor. Doporučení. To se ovšem o Standardech ještě letos na jaře říkalo taky. A příští rok vstupují závazně v platnost.

Je to na dobré cestě, jen se to všechno děje moc pomalu. Nejvíc času přitom zabírá ta hra, ta potřeba všechno nakašírovat tak, aby to vypadalo jako vývoj s nějakou rozumnou kontinuitou. Kdyby se prostě nahlas řeklo: Poslyšte, dělali jsme to blbě, celé RVP, všechny ty klíčové kompetence, očekávané výstupy a další balast byl omyl, nápravu stávajících hrůz by to strašně urychlilo. Ale protože to z politických a společenských důvodů nejde, budeme si na kvalitní, centrálně spravované školství, které nás v oblasti vzdělávání snad vrátí do civilizované Evropy, muset počkat o nějaký pět šest let déle.

Přesto je proč se na nový školní rok a na ty, co přijdou po něm, těšit.