Historie webu Stolzová

Autor: Petr Kukal (petr.kukal@seznam.cz), Téma: Pedagogika
Publikováno dne 27. 08. 2012 (3735 přečtení)
Tyto stránky byly založeny v roce 2004 s ambicí být webovým prostorem pro pedagogickou tradici a kontinuitu, kde bude komentováno dění v základním a středním školství z tradičních a důsledně konzervativních pozic, kde bude neoliberální směr ve školství podrobován kritice a kde se bude poukazovat na důsledky nesmyslných reforem.

Domnívám se neskromně, že tuto roli Stolzová plnila minimálně do roku 2010. Právě zde se jako první objevovaly články prof. Petra Piťhy, doc. Jindřicha Bečváře, některé texty prof. Stanislava Šecha a dalších akademiků, kteří ve větší či měnší míře sdíleli můj pohled na vzdělávání, vedly se zde diskuse a polemiky, Stolzová byla hojně citována v odborném tisku i na školských portálech.

Všechny texty, které tvořily obsah webu, nyní najdete v sekci Pedagogika. Zachovávám je tu jako jedno z mnoha svědectví o tom, jak se u nás v první dekádě třetího milénia vyvíjelo pedagogické myšlení. Web sám už ale v původním duchu nedokážu (především z časových důvodů) provozovat a v současné době již plní jiné funkce.