Pedagogický web Stolzová stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 267 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|

Stolzová zase odkazuje
(Petr Kukal, Pedagogika, 29.01.2007)
Už poněkoliktáté jsem byl vyzván (naposledy před hodinou na České škole), abych sdělil, kteréže materiály to zpochybňují úroveň některých třeskutě inovativních škol, jmenovitě Londýnské. Pro zájemce tedy alespoň tenhle link.
Stolzová odkazuje
(Petr Kukal, Pedagogika, 25.01.2007)
Na České škole vyšel včera zajímavý článek ředitele ZŠ Volyně PaedDr. Františka Jáchima, který na třech typech středních škol provedl drobný soukromý průzkum preferovaného obrazu absolventa základní školy.
Jakkoli si výsledky šetření nemohou vzhledem k nepatrnému vzorku respondentů činit nárok na obecnou platnost a z metodologického hlediska jsou v zásadě nevalidní, jistou představu přesto poskytují. Střední školství ve světle tohoto průzkumu nijak nebaží po absolventovi, jakého nám kurikulární reforma slibuje.
Stolzová se ptá: K čemu máme školu?
(Petr Kukal, Pedagogika, 19.01.2007)
Je to pořád dokola. Mgr. Michaela Prášilová, Ph.D., mi píše do novin otevřené dopisy a Tomáš Houška se na České škole svěřuje národu, že mu z mého článku jde mráz po zádech. Nechci totiž zredukovat školu na výcvikový tábor rychlokvašených manažerů a polovzdělanců, co všechnu svou sebejistotu opírají o umění pracovat s Googlem!
Stolzová přináší výňatek z vystoupení doc. PhDr. Stanislava Štecha, CSc.
(redakce, Pedagogika, 11.12.2006)
Čtenáři Stolzové získávají zcela mimořádnou příležitost seznámit se s výňatkem z vystoupení doc. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., Profesionalita učitele v (neo)liberální době, jehož plnou verzi přednesl autor na konferenci k 60 letům pedagogických fakult. V tištěné podobě bude také celý příspěvek dostupný ve sborníku vydanému k tomuto výročí.
Doc. Štech je další velkou postavou naší pedagogiky, která upozorňuje na rizika nekriticky liberálních tendencí ve školství. Poslední dobou zaznívají podobně varující hlasy z ústa mnoha dalších odborníků a členů akademické obce v takovém množství, že je nutné pokládat tuto skutečnost za obecnější trend. Stolzová vyvine k získání textů těchto projevů a článků veškeré úsilí. Buďme dobré mysli, něco se nepochybně začíná dít.
Stolzová se ptá, co vede školy k odmítání ŠVP
(Petr Kukal, Pedagogika, 07.12.2006)
Od září příštího roku mají všechny základní školy a osmiletá gymnázia v ČR povinnost začít v prvním a šestém ročníku, resp. v primě, vyučovat podle svého školního vzdělávacího programu (ŠVP). Čím víc se termín blíží, tím víc se v pedagogických médiích i na stránkách denního tisku řeší otázka připravenosti a ochoty škol k takovému kroku. Kromě obvyklých výkladních skříní kurikulární reformy, tedy oněch několika škol, které se coby inovativní profilují dlouhá léta, a změny proto přirozeně vítají, se předmětem mediálního zájmu stávají také školy na opačném pólu názorového spektra. Ty, které přistupují k principům, cílům a průběhu reformy odmítavě.
Stolzová odkazuje na mimořádný text doc. RNDr. Jindřicha Bečváře, CSc.
(Petr Kukal, Pedagogika, 28.11.2006)
Před pár dny se mi shodou šťastných okolností dostal do ruky mimořádný příspěvek "Matematika, vzdělanost a vzdělávání", přednesený na letošním 10. setkání učitelů matematiky. Týká se z velké části rizik a slabin školské reformy a také krize vzdělanosti u nás. Jeho autorem je doc. Jindřich Bečvář. S jeho laskavým svolením text prostřednictvím odkazu nabízím čtenářům Stolzové.
Stolzová o příslovích a pranostikách
(Petr Kukal, Pedagogika, 10.11.2006)
Alternativě jde hlavně o formy. Obsah je vedlejší, plní služebnou roli nástroje k dosahování skutečných cílů - v rámci kurikulární reformy třeba k dosahování klíčových kompetencí. A jindy třeba k vydání knížky. Laik žasne. Ale odborník se (ničemu) nediví.
Stolzová listuje Rodinou a školu - říjen 2006
(Petr Kukal, Pedagogika, 25.10.2006)
Konečně jsem se dostal k pečlivějšímu pročtení říjnové Rodiny a školy. Zrovna tohle číslo pokládám za velmi zdařilé, sešly se tu doopravdy zajímavé články. Citovat tu některé z nich pokládám za svou povinnost.
Stolzová upozorňuje na novou knihu prof. Jana Průchy
(Petr Kukal, Pedagogika, 24.10.2006)
Prof. Průcha přináší opět pár čerstvých dat z mezinárodních výzkumů, která ukazují, že české školství si vede velmi dobře a že na svou vzdělávací tradici může být hrdí!
Stolzová recenzuje
(Petr Kukal, Pedagogika, 09.10.2006)
Autorský kolektiv pod vedením dr. Jany Čeňkové připravil docela příjemnou publikaci o vývoji a žánrové struktuře dětské literatury. Pokouším se napsat o ní alespoň pár slov, která budou o něco příčetnější, než ta srandovně upovídaná a egocentrická "recenze" na neméně srandovním portále czlit.cz.
Stolzová se vzteká!
(Petr Kukal, Pedagogika, 02.10.2006)
Mírně hysterická reakce na "úvodní transformační studii" projektu Přechod k demokracii sdružení pro svobodu a demokracii ZVON, nazvanou lakonicky Vzdělávání.
Stolzová vyhlašuje anketu o trojrozměrných pomůckách
(Petr Kukal, Pedagogika, 19.09.2006)
Coby žák jsem se těšíval na hodiny přírodopis také proto, že si pohladím vycpanou lasici, na fyziku proto, že zapálený učitel Novák bude zase posílat po katedře své pověstné vagonky, a půvab, jíž pro mě měla chemie, z velké části stál a padal s vizuálními a akustickými efekty prováděných pokusů. Těší se na to děti ještě dnes?
Stolzová recenzuje
(Petr Kukal, Pedagogika, 31.08.2006)
Stolzová pokračuje v sérii krátkých recenzí pedagogických titulů aktuálně dostupných na našem trhu. Tentokrát jde o překlad původní sloveské publikace, která u nás vychází pod poněkud matoucím názvem Rozvíjení emoční inteligence žáků.
Stolzová bez Komentářů
(Petr Kukal, Pedagogika, 31.08.2006)
Je poslední den prázdnin. Stolzová se vrací k alespoň o něco dynamičtějšímu režimu publikování, bohužel opět o něco ořezanější. Kvůli atakům spamových robotů, kteří zahltili diskuse tisíci odkazy na stránky s nabídkou Viagry a nelegálního software, jsem musel celou sekci Komentáře zrušit.
Stolzová přináší výsledky ankety o závaznosti učiva v RVP ZV
(Petr Kukal, Pedagogika, 08.07.2006)
Poslední anketa tu visela opravdu dlouho. Týkala se toho, zda by mělo být učivo na úrovni Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) závazné, a byla mimořádně vyrovnaná. Jaké přinesla výsledky?

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004