Pedagogický web Stolzová stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 267 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|

Stolzová upozorňuje na důležitý text na České škole
(Petr Kukal, Pedagogika, 09.01.2006)
Dnes vyšel na České škole článek, který by rozhodně neměl zapadnout, být za dva dny pohřbem pod úrovní viditelných odkazů první obrazovky. Jeho autorem je literární historik a kritik, publicista a esejista PhDr. Ivo Fencl,CSc., bývalý učitel na základních, středních a vysokých školách a někdejší školní inspektor ČR pro speciální školství. Odkaz na text reflektující deformaci české vzdělávací tradice, sebemrskačský duch reformy a servilitu před kdekým najdete zde.
Stolzová přináší exkluzivní rozhovor s novou ředitelkou Pedagogického muzea J.A.K. v Praze
(Petr Kukal, Pedagogika, 28.12.2005)
Je tři dny před Štědrým dnem. Za oknem je tma. Mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen, chtělo by se říct. Proti mně sedí půvabná blondýnka středních let s filmově hnědýma očima, takto významná komenioložka, dlouholetá předsedkyně Unie Comenius, někdejší členka Pracovního výboru pro integraci ČR do EU a také nová ředitelka Pedagogického muzea Jana Amose Komenského v Praze PhDr. Markéta Pánková. Rozhovor pro web Stolzová je jejím prvním po nástupu do funkce.
Stolzová přeje všem svým čtenářům radostné prožití Vánoc a dobrý rok 2006
(Petr Kukal, Pedagogika, 23.12.2005)
Končí druhý rok provozu webu pro pedagogickou tradici a kontinuitu Stolzová. Děkuji čtenářm za přízeň a věřím, že se na těchto stránkách budeme setkávat také v roce 2006. Kéž je to pro každého z vás dobrý rok.
Stolzová volá po zájmu o vzdělávací obsah
(Petr Kukal, Pedagogika, 10.12.2005)
„Čtvrtek je blbej,“ postěžoval si tuhle můj mladší syn, takto žák 4. třídy základní školy, „máme hudebku.“ Vzhledem k tomu, že sám nedisponuji ničím, co by byť vzdáleně připomínalo hudební sluch, domníval jsem se najisto, že dědičně postižený syn je traumatizován zpěvem. To jsem se ovšem mýlil. Synek zpívá sice falešně, ovšem docela rád. Problém je v tom, CO je nucen zpívat.
Stolzová přináší výtah z přednášky prof. Petra Piťhy o stárnutí
(Petr Kukal, Pedagogika, 06.12.2005)
Včerejší seminář Kruhu spolupracovníků Obecné a Občanské školy „Mezigenerační vztahy a stárnutí v RVP ZV“ zahájil krátkou úvodní přednáškou prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. Jejím smyslem nebylo vyslovit se k možnostem integrace tématu do RVP ZV, ale ukázat fenomén stárnutí a stáří z několik možných úhlů pohledu. Výtah z jeho vystoupení přináší Stolzová ve znění natolik přesném, nakolik se mi ho podařilo ze svých poznámek rekonstruovat. I přes nutnou redukci pokládám za užitečné čtenářům jeho smysl zprostředkovat.
Stolzová zve na seminář Kruhu spolupracovníků OŠ
(Petr Kukal, Pedagogika, 22.11.2005)
Kruh spolupracovníků Obecné a Občanské školy patří mezi oněch nemnoho pedagogických uskupení, jimž se cítím být názorově velmi blízko. Je tomu tak především proto, že u jeho zrodu stál jeden z našich největších filosofů výchovy, prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., člověk, jehož pedagogické myšlení je vzácně konzistentní, neboť je zakotvení hlouběji než na úrovni nadšení z jednoho zájezdu do základky za velkou louží.
Stolzová ke spolupráci a soutěživosti
(Petr Kukal, Pedagogika, 18.11.2005)
V souvislosti s dominantními tendencemi probíhající kurikulární reformy, vycházejícími ovšem z většiny už z principů Bílé knihy, se ve všech pádech skloňuje slovo spolupráce.
STOLZOVÁ NA NOVÉ ADRESE
(Petr Kukal, Pedagogika, 15.11.2005)
Po 22 měsících provozu na serveru Webzdarma.cz a na adrese www.stolzova.aktualne.cz (a posléze www.stolzova.xf.cz) se Stolzová stěhuje. Od nynějška má vlastní doménu www.stolzova.cz a leží na serveru, k němuž mám fyzicky přístup, se standardní správou a dalšímu službami webhostingu. Na moje poměry a poměry Stolzové je to radikální změna. Propadám proto pochopitelnému sentimentu a mám potřebu nějak uplynulé období bilancovat.
Stolzová k anketě o ústním zkoušení
(Petr Kukal, Pedagogika, 15.11.2005)
Anketa o tom, zda je ústní zkoušení u tabule dobrým způsobem prověřování znalostí, dovedností a kompetencí žáků, už visela na stránkách Stolzové dostatečně dlouho na to, aby se jí mohl účastnit každý, kdo jen trochu chtěl. Jaké přinesla výsledky?
Stolzová váhá: lze ze smrti udělat kulisu pro fyzikální příklady?
(Petr Kukal, Pedagogika, 11.10.2005)
Nová knížka fyzikálních úloh v atraktivním obalu detektivních příběhů představuje nepochybně příjemné zpestření hodin fyziky či přírodovědy. Kromě poučení o vlastnostech čoček a rozptylek přitom vypovídá také o jiné optice. O té, jakou je dnes také nahlížen život. A smrt.
Stolzová přináší výsledky prázdninové ankety
(Petr Kukal, Pedagogika, 08.09.2005)
Děsím se „velkých pravd“. Velké pravdy jsou buď fráze, prázdné tlachy o tom, co všichni vědí („Začal nám nový školní rok.“), nebo pravdy pravdovatější než jiné, které si nálepku pravd „velkých“ zatím nevysloužily („Už zase bijí děti.“) Odpustím si tedy alespoň pět odstavců o tom, že začal nový školní rok, když už jsem si neodpustil konstatování, že o bití dětí nemůže být příčetná řeč. Podívejme se raději na výsledky prázdninové ankety.
Stolzová na seznamu zrádců
(Petr Kukal, Pedagogika, 26.08.2005)
Popularita Stolzové roste. Vděčíme za to Janu Wagnerovi a Britským listům. Nebýt jich, kde bychom byli? Pes by po nás neštěkl!
Stolzová k Czechteku v pedagogických médiích
(Petr Kukal, Pedagogika, 14.08.2005)
Je nějaký důvod pro to, aby Czechtek řešila speciálně pedagogická média? Lze zveřejňování otevřených dopisů protestujících proti zásahu v Mlýnci na pedagogických webech legitimovat poukazem na to, že u nás už zase "bijí děti"?
Stolzová upozorňuje na výsledky posledního průzkumu Eurobarometr
(Petr Kukal, Pedagogika, 13.07.2005)
Určitě jste to taky četli: 29 % Evropanů si myslí, že Slunce obíhá kolem Země. Tohle zjištění přineslo poslední šetření průzkumu Eurobarometr, jehož výsledky zveřejnila 11. července letošního roku Evropská komise. Zdá se to být jen letní kuriozita, něco na stejné úrovni, jako že Kateřina Hrachovcová si pořídila mlýnek na mák a dokáže ho ovládat! Mediální produkt okurkové sezóny. Osobně si ale myslím, že to tak není. A že by tahle zpráva neměla zapadnout.
Stolzová upozorňuje na doplňkovou učebnici dějepisu
(Petr Kukal, Pedagogika, 29.06.2005)
Coby dítěti mi při školním dějepisném výletě na jakýsi zámek utkvělo v paměti, že dámy v sedmnáctém století měly šmahem vši. Nahlédl jsem tak dějepis jako (alespoň občas) zajímavý předmět a začal si v souvislosti s velkými dějinnými událostmi klást také otázky po původu pyžama a jídelníčku žoldnéřů. Idea nakladatelství SPL PRÁCE/ALBRA zabývat se programově dějinami všednodennosti je mi tedy nanejvýš symaptická.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004