Pedagogický web Stolzová stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 267 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|

Stolzová přináší výsledky právě skončené ankety
(Petr Kukal, Pedagogika, 17.10.2004)
V anketě o významu naší vzdělávací tradice, zejména o potenciálu, který má pro naši současnou situaci rakousko-uherské, resp. prvorepublikové školství, hlasovalo rekordních 64 respondentů (unikátních IP adres). Více než polovina (53 %, 34 respondentů) si myslí, že naše vzdělávací tradice nám může být inspirací, přičemž plných 31 % (20 respondentů) zastává tento názor jednoznačně, zbylých 22 % spíše ano.
Stolzová se ptá: Slezli čeští učitelé včera ze stromů?
(Petr Kukal, Pedagogika, 15.10.2004)
České školství je prý zatížené encyklopedičností, drilem a rutinou. Je tedy třeba radikálně změnit jeho směřování směrem k činnostnímu učení, žákovské aktivitě, kompetencím. Reformu, jež k tomu míří, budou ovšem realizovat učitelé, kteří učí teď. Tedy ti, kteří zakládají, udržují a podporují stav, jenž má být změněn. Není v tomto pohledu něco neřešitelného?
Stolzová se ptá: Je Jesus Christ i v českém základním vzdělávání Superstar?
(Petr Kukal, Pedagogika, 08.10.2004)
Většina dětí dnes ví, kdo je Rubeus Hagrid. Kolik z nich by ale vědělo, kdo byl Jan Křtitel? Asi jen malá část žáků druhého stupně základní školy by také váhala nad otázkou, na které hoře sídlil Zeus a jeho božská suita z řeckých mýtů – málokterý ovšem odpoví, na které hoře obdržel Mojžíš desky Zákona. Je to dobře? Je to jedno?
Stolzová doporučuje článek z Učitelských novin
(redakce, Pedagogika, 05.10.2004)
V posledních Učitelských novinách (č. 33/2004) vyšel v rubrice Stať mimořádný článek vědeckého pracovníka Pedagogického muzea Komenského v Praze Františka Morkese Největší reforma školství v dějinách, který se týká 230. výročí Všeobecného školního řádu, jenž roku 1774 vydala císařovna Marie Terezie. Článek by jistě neměl zapadnout a Stolzová jej všem svým čtenářům vřele doporučuje. Na tomto místě citujeme alespoň krátký úryvek.
Stolzová informuje o průběhu dalšího kulatého stolu o vzdělávání
(Petr Kukal, Pedagogika, 21.09.2004)
První Kulatý stůl v letošním školním roce, pořádaný Střediskem vzdělávací politiky ÚVRS UK a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV), proběhl 16. září tradičně v ZŠ Vodičkova v Praze 1. Moderoval jej předseda SKAV RNDr. Jindřich Kitzberger, dalšími účastníky byli: náměstek ministryně školství PaedDr. Jaroslav Müllner, Mgr. Martina Hovorková a MgA. Milena Průšková z Pedagogického centra Praha, ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., a ředitelka ZŠ Angelovova v Praze 4 PaedDr. Eva Cichoňová. V plénu se pak sešly přesně ty dva autobusy lidí, co se na podobných akcích potkávají už 15 let. Tématem byla úloha ředitelů v přípravě učitelů na zavádění RVP.
Stolzová se ptá: Je dobře, že v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání není učivo závazné?
(redakce, Pedagogika, 18.09.2004)
V poslední dekádě srpna byl schválen Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Obsah vzdělávání je v tomto dokumentu chápán jako propojený celek očekávaných výstupů a učiva. Očekávané výstupy, jichž má žák dosáhnout, jsou na úrovni RVP ZV závazné, učivo jakožto nástroj k jejich dosažení je na úrovni RVP ZV pouze doporučené. Závazné je učivo až na úrovni školních vzdělávacích programů. Je to dobře, nebo ne? Na to jsem se zeptal několika přeních odborníků v oblasti výchovy a vzdělávání.
Stolzová recenzuje poslední básnickou sbírku Víta Janoty
(Petr Kukal, Pedagogika, 09.09.2004)
Samozřejmě - začínám svůj pedagogický web povážlivě kontaminovat literaturou. Jsem si toho vědom. Zase se trochu umravním, ale tohle sem ještě dám. Samo sebou se přesto pokusím napasovat to do pedagogického kontextu: Recenze na sbírku Fasování košťat je zveřejněna na podporu výuky současné poezie na středních školách!
Stolzová upozorňuje na zajímavou výstavu o dějinách školství na venkově
(Petr Kukal, Pedagogika, 28.08.2004)
Až do konce října potrvá v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem výstava „Vesnické děti před sto lety ve škole a po škole“, která mapuje vývoj školství na polabském venkově od tereziánských reforem do začátku dvacátého století. Prostřednictvím konkrétního historického materiálu ze sbírek Polabského muzea v Poděbradech přitom dokládá také obecný trend vývoje venkovského školství v českých zemích na konci 18. a v 19. století.
Stolzová zve na Polabský knižní veletrh
(redakce, Pedagogika, 22.08.2004)
Nultý ročník POLABSKÉHO KNIŽNÍHO VELETRHU proběhne ve dnech 2. 9. – 5. 9. 2004 na Výstavišti Lysá nad Labem, které akci pořádá za podpory Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Knižní tituly budou představeny na ploše více než 1400 m2, manažerem výstavy je dlouholetý kulturní pracovník polabského regionu a někdejší šéfredaktor Polabských novin Jan Řehounek.
Hlasujte v nové anketě na Stolzové
(Petr Kukal, Pedagogika, 18.08.2004)
Zúčastněnte se nové ankety na webu Stolzová. Co soudíte o myšlenkovém potenciálu české a rakouskouherské pedagogické tradice? Napište nám do komentářů, pokládáte-li nějaká období či některé postavy české pedagogiky i dnes za zvlášť inspirativní, případně komentujte, jak českou pedagogickou tradici hodnotíte. Stolzovou zajímá názor každého z vás. Anketa je v pravém sloupci stránky, tak na jedno potažení lišty.
REDAKČNÍ PRÁZDNINY
(Petr Kukal, Pedagogika, 18.07.2004)
Z frekvence aktualizací je to asi zřejmé, ale přesto to raději explicitně uvádím: I Stolzovou zasáhly prázdniny. Pokud ve školství nedojde k žádné mimořádné události, jíž bych rád komentoval, objeví se tu další články až počátkem nového školního roku. Děkuji všem čtenářům za přízeň, kterou Stolzové v uplynulém pololetí prokazovali.
Stolzová se ptá: Kdo bude ministrem školství v nové vládě?
(redakce, Pedagogika, 05.07.2004)
Zapojte se od nové ankety: Kdo bude podle vašeho názoru ministrem školství v nové vládě? (na stránce vpravo dole). Vzhledem k tomu, že ji sestavuje Stanislav Gross, má JUDr. Petra Buzková patrně velkou naději znovu se na postu ministryně školství objevit. Ve hře je ovšem také Ing. Michaela Šojdrová z KUD-ČLS – s lidovci musí Gross velmi vážně počítat (Buzková by se tak mohla posunout na ministerstvo spravedlnosti, takovou nabídku ostatně už jednou dostala).
Jaké další varianty mohou nastat? Která by byla nejlepší? Máte-li chuť k tématu cokoli říct, piště na mail redakce pod touto anotací.
Stolzová o pedagogické rutině
(Petr Kukal, Pedagogika, 05.07.2004)
Zcela mimořádná stať doc. PhDr. Jaroslava Koti „Filosofické zamyšlení nad pedagogickými ctnostmi“, která vyšla v poslední Pedagogice a k níž se na stránkách Stolzové nepochybně ještě vrátím, se na jednom místě zabývá také pedagogickou rutinou (v pojetí prof. Zdeňka Heluse). Právě na webu pro pedagogickou tradici a kontinuitu je myslím dobré toto téma krátce okomentovat.
Stolzová ukzauje obraz učitele ve světové kinematografii
(Jan Lipšanský, Pedagogika, 23.06.2004)
V druhém článku o postavě učitele ve filmu ukazuje Jan Lipšanský, jak vypadá obraz peagoga ve světové, najmě americké knematografii. Ve srovnání s českou filmovou produkcí pak nachází významné odlišnosti.
Stolzová představuje jazykovou příručku eurohantýrky EUROENGLISH
(redakce, Pedagogika, 20.06.2004)
Právě v těchto dnech vychází v pražském nakladatelství OSTROV výjimečná jazyková příručka nazvaná výstižně EUROENGLISH s podtitulem Angličtina Evropské unie. Na našem trhu jazykových titulů je jedinečná svým zaměřením na eurožargon, charakterizovaný především významovým posunem slov vzhledem ke kontextu, v němž jsou užívána.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004