Pedagogický web Stolzová stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 267 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|

Stolzová ukazuje proměny obrazu učitele v českém filmu
(Jan Lipšanský, Pedagogika, 11.06.2004)
Taky jste se dojímali nad starým gymnaziálním profesorem Matulkou z filmu Cesta do hlubin študákovy duše? Taky Vás štvala hysterka Hedvika Hajská ze seriálu My všichni školou povinní? Náš externí autor Jan Lipšanský nabízí pohled na to, jak se měnil obraz učitele v historii českého filmu.
Výsledky dubnové ankety na webu Stolzová
(redakce, Pedagogika, 02.06.2004)
V Mezinárodní den dětí – 1. června ubodala na základní škole ve městě Sasebo v Japonsku jedenáctiletá školačka svou o rok starší spolužačku. Veřejnost okamžitě rozpoutala diskusi o snížení hranice trestní odpovědnosti dětí, která již byla v Japonsku před dvěma lety snížena ze 16 na 14 let.
U nás chovanec výchovného ústavu utloukl samorostem vychovatelku a středoškolák ubodal svého učitele, ale zpochybnit stávající patnáctiletou hranici trestní odpovědnosti našich dětí se chápe málem jako projev sociální deviace.
Stolzová rekapituluje: Květen
(redakce, Pedagogika, 01.06.2004)
Také za květen překročila Stolzová šest set unikátních přístupů. Ale bylo to o fous – celkem 603 jedinečných návštěv, což je o celých 24 méně než v dubnu. Také maximální denní návštěvnost se vyšplhala jen na 38 přístupů, oproti 47 v dubnu.
Stolzová přináší Otevřený dopis školních inspektorů ministryni školství
(redakce, Pedagogika, 31.05.2004)
Nevím úplně přesně, co si počít s anonymem. Nepopřát sluchu lidem, kteří nemají dost odvahy podepsat se pod svůj názor, je princip přijatý většinou civilizovaných kultur Západu. Současně to ovšem znamená, že bude oslyšen možná důležitý hlas, který by pod hrozbou sankcí z konkrétních úst patrně nezazněl. V daném případě otevřeného dopisu školních inspektorů ministryni školství o stavu České školní inspekce jsou mé pochybnosti menší o to, že informace o něm proběhla řadou médií a ministryně sama jej přijala jako vážný podnět k diskusi - o situaci v ČŠI hodlá hovořit přímo s ústřední školní inspektorkou. Otevřený dopis se tak stává předmětem zájmu nemalé části pedagogické veřejnosti. Jeho text však téměř nikdo nezná – webovou stránku, na níž byl k dispozici, její provozovatelé záhy zrušili. Stolzová jej nabízí bez dalšího komentáře.
Stolzová se ptá: Kam mizí přísloví?
(redakce, Pedagogika, 30.05.2004)
Nejen z našeho běžného neformálního hovoru, ale také z cílených didakticky zaměřených projevů v rámci školní edukace – neřku-li z čítanek – se pomalu, ale jistě vytrácejí přísloví. O to více se v nich ovšem objevuje citátů. Je to docela příznačné: Útvar, který představoval samu esenci kolektivní zkušenosti, kolektivní moudrosti, je nemilosrdně vytlačován individuálním pohledem jednotlivce. Pohled, názor, zájem individua je dnes zkrátka vysoko nad jakýmkoli společným zájmem nebo kolektivní ideou.
Stolzová upozorňuje: Nepřehlédněte zajímavý rozhovor na Britských listech
(redakce, Pedagogika, 25.05.2004)
Britské listy přinesly v minulých dnech zajímavý rozhovor se slovenskou učitelkou, která třetí rok učí na státní škole na předměstí Londýna. Rozhodně by neměl zapadnout. Možná je to varovná vize...
Stolzová hledá společné znaky poezie psané dětmi a mládeží
(Petr Kukal, Pedagogika, 21.05.2004)
Proč děti, které mezi sebou mluví výhradně obecnou češtinou (či moravštinou), často slangem, ve svých básnických pokusech pravidelně ustrnou v jazyce předminulého století? Proč slovosled jejich veršů připomíná zápisy v památníčku našich prababiček? Vnímají teenageři reklamní slogany jako poezii, protože se taky rýmují?
Stolzová zve na celostátní seminář Kruhu spolupracovníků Obecné školy
(redakce, Pedagogika, 14.05.2004)
Kruh spolupracovníků Obecné a Občanské školy založil v polovině 90. let prof. Petr Piťha, jehož pedagogické myšlení zcela zásadně formovalo moje (nejen) pedagogické názory. Nyní v jeho čele stojí Mgr. Regína Dlouhá, která je mi zárukou, že myšlenková kontinuita tohoto sdružení zůstává zachována. Stolzová se připojuje k pozvání na další akci Kruhu.
Stolzová recenzuje poslední román Michala Viewegha.
(Petr Kukal, Pedagogika, 11.05.2004)
Náš čtenářsky nejúspěšnější učitel češtiny, dnes etablovaný spisovatel Michal Viewegh vydal minulý týden svůj zatím poslední román Vybíjená. Jasně že to není žádné pedagogické téma, ale proč by se na Stolzové jednou nemohlo objevit něco ze širšího kulturně společenského kontextu, ne? Můžeme se třeba tvářit, že je to pro podporu výuky soudobé literatury...
Stolzová upozorňuje na pohled prof. Jarmily Skalkové na módní pedagogické směry
(redakce, Pedagogika, 06.05.2004)
Kdo složil na kterékoli pedagogické fakultě u nás byť jej jedinou zkoušku z didaktiky, zná jméno profesorky Jarmily Skalkové. Jakkoli se názory na její odborné i jiné působení v českém akademickém prostředí různí, nelze jí za žádných okolností upřít mimořádnou erudici, vědeckou preciznost a píli, soustavnou orientaci v aktuální české i světové literatuře z oboru, mezinárodní prestiž. Česká legenda obecné didaktiky slaví v těchto dnech dvojí životní jubileum. Jednak se dožívá 80 let, jednak završuje 50 let své odborné činnosti. Při této příležitosti vydává v brněnském nakladatelství PAIDO sborník svých studií nazvaný „Pedagogika a výzvy nové doby“.
Stolzová vyzývá: Zapojte se do květnové ankety
(redakce, Pedagogika, 05.05.2004)
Květnová anketa se týká pedagogických metod a forem, které ve vyučování nejčastěji používáte. Stolzovou zajímá názor každého z Vás. Anketu najdete v pravé dolní části této stránky.
Stolzová rekapituluje
(Petr Kukal, Pedagogika, 02.05.2004)
Několik čísel o provozu webu Stolzová.
Stolzová informuje o obsahu aktuálního čísla časopisu Speciální pedagogika (1/2004)
(redakce, Pedagogika, 29.04.2004)
První letošní číslo Speciální pedagogiky (1/2004) vyšlo až teď, tedy koncem dubna. Čekání myslím přesto stálo za to – zejména pro tři texty. Stolzová opět přináší stručnou rešerši.
Stolzová glosuje jazyk alternativy
(redakce, Pedagogika, 26.04.2004)
Kromě mnoha jiných atributů tradičně charakterizujících sekty zaznamenávám u pedagogické alternativy mimořádně silnou tendenci k vytváření si vlastního jazyka. Ptydepe zasvěcených. Kraličtina vědoucích!
Stolzová vypráví o hryzání hořké kůry
(redakce, Pedagogika, 20.04.2004)
V posledním Respektu vyšel článek „Co je to umět bezobratlé“, který si zaslouží alespoň krátký komentář. PhDr. Ondřej Hausenblas v něm vyjadřuje pochybnost nad tím, zda připravovaná kurikulární reforma nakonec splní očekávání, která do ní vkládá… Kdo vlastně? Společnost? Moderní alternativní pedagogické proudy? Většina škol v ČR? Rodiče? Očekávání těchto skupin jsou patrně odlišná – které z nich by mělo být více popřáno sluchu a hlavně z jakého titulu, to se v článku neřeší. Řeší se v něm prostě to, že reforma nenaplní očekávání.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004