Pedagogický web Stolzová stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

    Počet zobrazených článků: 12 (z celkem 267 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|

Stolzová informuje o obsahu letošního prvního čísla časopisu Komenský
(redakce, Pedagogika, 08.03.2004)
Taky první letošní číslo časopisu Komenský je už trochu uleželé. Stolzová přesto přináší výcuc z jeho obsahu. Mějte se mnou trpělivost, lidi, Stolzová je mladý web, některé mechanismy se teprve zabíhají.
Stolzová připomíná: Blíží se Schola Nova 2004
(redakce, Pedagogika, 06.03.2004)
„Nejdůležitější specializovaný veletrh v oblasti školství“ Schola Nova už pár let nikoho krom vystavovatelů samotných moc nezajímá. Unylé asistentky z nakladatelství učebnic či fabrik na výrobu školního nábytku se tu většinu času znuděně opírají o regály a ožijí jen ve chvílích, kdy na sobě ucítí pohled mladých úspěšných devatenáctiletých asistentů druhého náměstka ředitele odboru podložek pod myš ze stánku s didaktickým softwarem a pseudodidaktickým hardwarem odnaproti. Pár státních institucí a sem tam nějaká neziskovka na neutěšeném obrázku veletrhu moc nezmění.
Stolzová informuje o obsahu letošního prvního čísla Pedagogiky
(redakce, Pedagogika, 02.03.2004)
Letošní první číslo Pedagogiky se mi dostalo do rukou pohříchu dost pozdě. Přesto si myslím, že ještě stojí za to alespoň stručně poreferovat o jeho obsahu. Rámcovou rešerši dalších čísel už najdete na Stolzové bez většího prodlení.
Konstruktivistické principy v pedagogice
(redakce, Pedagogika, 28.02.2004)
Stolzová upozorňuje na zajímavý článek doc. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., zařazený do úvodní části publikace Brána muzea otevřená, který se týká konstruktivistický principů v pedagogice.
Stolzová se ptá: Jaká je dnes role učitele?
(redakce, Pedagogika, 22.02.2004)
Vzhledem ke snadné dostupnosti velkého množství informací téměř z jakékoli oblasti lidského poznání, potenciálu e-learningu, rozvoji výukového softwaru i on-line aplikací a k dalším možnostem, které přináší masivní rozvoj informačních a komunikačních technologií, se objevuje požadavek nového definování role učitele v této relativně změněné situaci. K tomu pak přistupuje nárok alternativních pedagogických směrů na posílení vlivu žáka samého jak na způsob, tak mnohdy i na obsah vlastního vzdělávání, který tradiční roli učitele jakožto vzdělavatele a pořadatele vzdělávacího procesu žáků ještě více zpochybňuje.
Stolzová upozorňuje na knižní rozhovor s někdejším ministrem školství
(redakce, Pedagogika, 18.02.2004)
Vloni vyšel v nakladatelství Portál knižní rozhovor s prof. Janem Sokolem "Nebát se a nekrást". Se souhlasem autora rozhovoru Mgr. Josefa Beránka z něj Stolzová nabízí krátkou ukázku.
Stolzová k pedagogické alternativě
(Petr Kukal, Pedagogika, 16.02.2004)
Ještě jeden "programový" text. Jde o úryvek z diskuse na České škole, která se rozvinula kolem toho, jak a zda vůbec mám podloženy své konzervativní pedagogické názory.
Stolzova se vraci k diskusi o zprave ČŠI
(Petr Kukal, Pedagogika, 16.02.2004)
Jako důležitý, protože bezmála programový text tohoto webu, si tu dovoluji přetisknout článek, který jsem nedávno publikoval na České škole.
Stolzová informuje o dalším kulatém stole
(Petr Kukal, Pedagogika, 15.02.2004)
Kulatý stůl na téma: Umíme hodnotit výstupy školních vzdělávacích programů? proběhne ve čtvrtek 19. února 2004 od 10.00 hod. v aule Základní školy Vodičkova 22 na Praze 1.
Sociologie výchovy a školy
(Petr Kukal, Pedagogika, 15.02.2004)
V druhé polovině roku 2002 vyšla v nakladatelství Portál publikace autorské dvojice Radomír Havlík & Jaroslav Koťa Sociologie výchovy a školy. Pojmy a okruhy problémů, jež bývají tradičně hájemstvím pedagogiky (kurikulum, funkce školy, profese učitele), nabývají, viděny ze sociologických pozic, nových, mnohdy překvapivých souvislostí. Jazyk, jimiž jsou popisovány, je přitom plný vtipu i břitké ironie, aniž by ovšem oba autoři, takto docenti Karlovy univerzity, jakkoli rezignovali na serióznost či odbornou úroveň textu.
Průchův Učitel vyvrací mýty o českých kantorech
(Petr Kukal, Pedagogika, 14.02.2004)
Stalo se u nás bohužel smutnou tradicí, že každý, kdo chce osvědčit svou erudici v oblasti pedagogiky či přesněji pedagogické teorie, vystoupí s kritikou našeho vzdělávacího systému, kurikula, vyučovacích forem a metod, potažmo české školy tak vůbec. Ti nejzavilejší bijci za pedagogickou alternativu pak učiní terčem svých útoků učitele, které vykreslí jako stádo nekvalifikovaných popř. přestárlých neurotiků, jež se každý večer modlí k Johannu Friedrichu Herbartovi. Příznačné na těchto filipikách je kromě svatého nadšení většinou také nulové, popř. velmi zkreslené či kusé vědomí o skutečném stavu věcí. O to cennější je souhrn aktuálních poznatků o učitelské profesi vycházející důsledně ze závěrů soudobých výzkumů, případně z jejich srovnání s výsledky starších šetření, v němž není místo pro dohady a dojmologie. Pod lakonickým názvem Učitel jej pedagogické i jiné veřejnosti nabízí patrně největší postava současné české pedagogické teorie a výzkumu prof. Jan Průcha.
Poruchy učení podesáté
(Petr Kukal, Pedagogika, 14.02.2004)
Pro prvotní naplnění rubrik si dovolji přenést sem - s uvedením zdroje - některé své recenze z poslední doby, než budu moci doplňovat rubriku novými, vytvořenými výhradně pro web Stolzová.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004