Pedagogický web Stolzová stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 267 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|

Stolzová dává prostor názorové opozici
(Petr Kukal, Pedagogika, 27.09.2007)
Stolzová na svých stránkách vítá spoluautora RVP ZV a tvůrce celkové koncepce Manuálu pro tvorbu ŠVP v základním vzdělávání, pracovníka Výzkumného ústavu Pedagogického Mgr. Alexandrose Charalambidise, který cítil poptřebu vyjádřit se k textu doc. RNDr. Jindřicha Bečváře, CSc., Naše žhavá současnost.
Stolzová cituje
(Petr Kukal, Pedagogika, 27.09.2007)
První dopoledne konference "Matematika - základ evropské vzdělanosti", na níž byla zveřejněna výzva "Všem, jejichž hlas je slyšet" a na níž zazněla přednáška "Naše žhavá současnost" zakončil doc. PhDr. Jindřich Bečvář, CSc., citáty z úvahy Karla Čapka o vzdělávání. Nyní je nabízí také čtenářům Stolzové.
Stolzová přináší přednášku doc. RNDr. Jindřicha Bečváře, CSc., "NAŠE ŽHAVÁ SOUČASNOST"
(Petr Kukal, Pedagogika, 25.09.2007)
Po dohodě s doc. RNDr. Jindřichem Bečvářem, CSc., přináší Stolzová další z jeho textů, který zazněl 21. 9. 2007 na konferenci "Matematika - základ evropské vzdělanosti." Jde o přednášku "Naše žhavá současnost".
VŠEM, JEJICHŽ HLAS JE SLYŠET!
(Petr Kukal, Pedagogika, 22.09.2007)
To, co nejen v akademické obci, ale v podstatě mezi všemi zastánci tradičních hodnot ve vzdělávání dlouho zrálo, našlo konečně své vyjádření. Včera 21. 9. 2007 byla v na půdě Univerzity Hradec Králové v rámci Konference „Matematika – základ evropské vzdělanosti“ zveřejněna výzva „VŠEM, JEJICHŽ HLAS JE SLYŠET“. Text výzvy zformuloval Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., z katedry didaktiky matematiky Matematicko fyzikální fakulty UK Praha a jejími signatáři jsou význačné osobnosti naší vědy, pedagogiky, případně veřejného a uměleckého života.
Stolzová upozorňuje na další ztrátu garance státu nad obsahem základního vzdělávání
(Petr Kukal, Pedagogika, 21.09.2007)
Čtyři dny před koncem školního roku, tedy konkrétně 26. 6. 2007, podepsala Mgr. Dana Kuchtová „Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 15523/2007-22), kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání“. Jak na svých stránkách uvádí Výzkumný ústav pedagogický, tyto „úpravy umožní především alternativním pedagogickým směrům profilaci školy podle svého zaměření“. Co bychom pro alternativu neudělali.
Stolzová je zpátky!
(Petr Kukal, Pedagogika, 19.09.2007)
Stolzová je po měsíci vyřazení z provozu znovu zpátky. Zajímá Vás, k jaké změně došlo v RVP ZV na konci loňského školního roku? Chcete vědět, koho současný stav vzdělávání v našem státě zneklidňuje? Máte potřebu sdílet s někým první zkušenosti z výuky podle ŠVP? Sledujte pravidelně web Stolzová!
Stolzová se diví: Modelový ŠVP postavený na Základní škole - z dílny reformistů?
(Petr Kukal, Pedagogika, 29.06.2007)
Představitelé reformních proudů v české pedagogice nabízejí školám ke koupi "vzorový školní vzdělávací program Základní škola". Jsou to paradoxy...
Stolzová zírá, jak podojit školství
(Petr Kukal, Pedagogika, 13.06.2007)
Je důležitější, co učitel umí, nebo co si kde odseděl? Jsou učitelé profesionály, kteří si svobodně volí cesty vlastního vzdělávání? Nebo mají být s pomocí státu učiněni vazaly poskytovatelů vzdělávacích služeb?
Stolzová přemýšlí o trendu "laicizace" školství
(Petr Kukal, Pedagogika, 30.05.2007)
Úvahy o kvalifikaci pedagogů základních škol se vrací před druhou světovou válku, mateřské školy jsou stavěny na úroveň au-pair agentur. A nikomu to nevadí. Nakolik připravila příznivou půdu pro takhle masivní regresi také kurikulární reforma?
Stolzová drží minutu ticha za kdysi seriózní časopis
(Petr Kukal, Pedagogika, 09.05.2007)
Byl jsem minulý týden na knižním veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti. A to bylo dobře. Jednak proto, že jsem se přesvědčil, že Svět knihy začíná postihovat stejná snět recese a úpadku jako INVEX, jednak proto, že i tak je to ještě pořád impozantní akce. Na stánku nakladatelství Portál jsem si přitom za deset korun koupil poslední číslo Rodiny a školy – a to dobře nebylo. Vyslovoval jsem tu už minule obavu o úroveň tohohle periodika, ale že pád bude tak rychlý, nakonec překvapilo i mě samotného. Měl jsem si osm korun přidat a skočit si raději na malé pivo.
Stolzová o gladiátorských hrách
(Petr Kukal, Pedagogika, 29.04.2007)
Dnes a denně se učitelé setkávají s požadavkem, aby v dětech rozvíjeli schopnosti týmové spolupráce. Na téma kooperativního učení vychází řada odborných i populárních publikací, skupinové vyučování je předváděno inspekci, hospitujícímu řediteli i rodičům. Všichni všem namlouvají, že svět stojí výhradně na spolupráci. Důsledkem je nebývalý úpadek kultury soutěžení.
Stolzová přináší rozhovor s Michalem Vieweghem
(Petr Kukal, Pedagogika, 20.03.2007)
Michal Viewegh odpovídá pro Stolzovou na několik otázek, které jsem mu zaslal na základě jiného jeho rozhovoru, jenž vyšel v únoru v časopise Rodina a škola. Šéfredaktorka z něj tenkrát neomylně vytáhla větu: Škola mě nenaučila žít, jíž Michal otvíral celý širší kontext odpovědi na jednu z otázek, a v podobě titulku z ní učinila málem poselství celého rozhovoru. Pokud bych postupoval stejně, mohl by se tento rozhovor jmenovat třeba „Michal Viewegh: Nechci popřít tradiční hodnoty výchovy a vzdělávání.“ Že jsem ale soudný, nabízím prostě rozhovor s Michalem Vieweghem.
Stolzová se vzteká nad Rodinou a školu
(Petr Kukal, Pedagogika, 16.03.2007)
Včera jsem měl ve schránce novou Rodinu a školu (3/2007); po jejím letmém prolistování mi přešel mráz po zádech. Obávám se, že po detailním pročtení to bude jen horší – k nějakým článkům z ní se na Stolzové ještě nepochybně vrátím. Teď bych se ale rád zastavil alespoň u trendu, který nová šéfredaktorka nastavila v rubrice Osobnost a škola.
Kirkpatrickův čtyřúrovňový model hodnocení
(redakce, Pedagogika, 23.02.2007)
V rámci diskuse o hodnocení výsledků vzdělávání na České škole mi RNDr. Jaromír Šubrt poskytl odkaz na stránky o Kirkpatrickově čtyřúrovňovém modelu hodnocení. Týká se vzdělávání dospělých (primárně v podnikatelské sféře) a navíc jde o poněkud povrchní a jen velmi informativní výklad. Přesto si myslím, že tu má své místo. Kirkpatrick totiž upozorňuje na to, že žádná z úrovní hodnocení nemůže být přeskočena. A například snaha po přímé evaluaci klíčových kompetencí jde proti tomuto principu, který shledávám v zásadě racionálním.
Stolzová upozorňuje na důležitý článek doc. PhDr. Stanislava Štecha
(Petr Kukal, Pedagogika, 21.02.2007)
Na webu Učitelských listů dnes vyšel důležitý článek doc. Štecha, který znovu poukazuje na to, jaká je skutečná role školy, která jí nesmí být odňata, má-li ještě škola zůstat školou.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004