stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Poruchy učení podesáté
Vydáno dne 14. 02. 2004 (1374 přečtení)

Pro prvotní naplnění rubrik si dovolji přenést sem - s uvedením zdroje - některé své recenze z poslední doby, než budu moci doplňovat rubriku novými, vytvořenými výhradně pro web Stolzová.

Poprvé vyšlo dnes již klasické dílo Olgy Zelinkové Poruchy učení v roce 1994. Nestor oboru prof. Zdeněk Matějček, autor průkopnických Vývojových poruch čtení (1974), o něm tehdy řekl, že jde o „něco, co u nás dosud scházelo“. O tom, že publikace skutečně adekvátně odpověděla na reálné potřeby teorie a zejména praxe péče o děti se specifickými poruchami učení (SPU), svědčí skutečnost, že v nakladatelství Portál vychází nyní již její desáté vydání – zásadně rozšířené a kompletně přepracované.

Nejen bezmála dvojnásobný rozsah knihy, ale především zapracování nejnovějších poznatků z oblasti SPU z něj činí v porovnání s původní podobou kvalitativně odlišnou příručku. Autorka věnuje pozornost dalším oblastem vzdělávání, v nichž se SPU významně projevují (výuka cizím jazykům), všímá si obtíží žáků s poruchami učení na vyšších stupních škol, definuje poruchy doposud méně známé (dyspraxie, dysmúzie). Do kontextu SPU dále organicky začleňuje poruchy pozornosti (ADD, ADHD) a ozřejmuje jejich vztah k dříve hojně užívanému označení lehká mozková dysfunkce (LMD). Vzhledem k tak zásadní revizi textu naopak překvapí absence podrobnějšího popisu možností, které v péči o děti se SPU skýtají informační a komunikační technologie (resp. jejich omezení).

Těžiště knihy leží v popisu reedukace a kompenzace jednotlivých poruch učení i další souběžné podpory dítěte (individuální vzdělávací program); nezbytné teoretické kapitoly (příčiny, projevy, diagnostika) nejsou přetíženy odbornou terminologií a jejich rozsah a strukturování umožňuje čtenáři udržet soustředěnou pozornost. Spolu s úspěšnou reprezentativní učebnicí Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování Věry Pokorné, jejíž třetí, rovněž rozšířené vydání vyšlo v Portále v roce 2001, tak právem patří k základní literatuře všech, kteří se s problematikou SPU setkávají.

Petr Kukal


Převzato z časopisu Rodina a škola, č. 12/2003( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004