stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová připomíná: Blíží se Schola Nova 2004
Vydáno dne 06. 03. 2004 (1340 přečtení)

„Nejdůležitější specializovaný veletrh v oblasti školství“ Schola Nova už pár let nikoho krom vystavovatelů samotných moc nezajímá. Unylé asistentky z nakladatelství učebnic či fabrik na výrobu školního nábytku se tu většinu času znuděně opírají o regály a ožijí jen ve chvílích, kdy na sobě ucítí pohled mladých úspěšných devatenáctiletých asistentů druhého náměstka ředitele odboru podložek pod myš ze stánku s didaktickým softwarem a pseudodidaktickým hardwarem odnaproti. Pár státních institucí a sem tam nějaká neziskovka na neutěšeném obrázku veletrhu moc nezmění.

Uličky mezi stánky se zaplní v podstatě jen tehdy, když přijde ministryně školství veletrh slavnostně zahájit a mačkají se kolem ní novináři. Další stěžejní skupinu návštěvníků tvoří středoškolská mládež povinně sem nahnaná svými profesory a konečně jsou tu sběrači letáků a reklamních suvenýrů s naditými igelitkami v obou rukou.

Běžní učitelé sem přijdou málo: nábytek zajímá hlavně ředitele a podložky pod myš možná informatika. Učitele zajímají učebnice a učební pomůcky a ty vidí na desítkách výstav ročně, především na Světě knihy, kde žádné trochu příčetné učebnicové nakladatelství prostě chybět nemůže. Je tedy celkem namístě se ptát, má-li běžný učitel nějaký důvod na Schola Novu přijít.

Myslím, že má. Tímto důvodem, z mého pohledu patrně jediným, je doprovodný program veletrhu. Ten letošní je navíc vážně docela pestrý a patrně v něm leckdo najde alespoň jeden bod, který ho může zaujmout. Níže nabízím jejich výběrový přehled - slavnostní projevy, nejkřiklavější prvoplánově komerční aktivity a jiné obskurnosti vypouštím:

Úterý 23. března 2004

10.00 - 11.00 hod. "Aktuální otázky ve školství". JUDr. Petra Buzková, ministryně školství ČR a náměstek ministryně PaedDr. Jaroslav Műllner, moderuje: prof. Gabriel Švejda, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

11.00 - 12.00 hod. "Školská síť v roce 2004". Sdružení AutoCont On Line, a.s. Beseda o vývoji školské sítě v roce 2004, ohlédnutí za rokem 2003, jak byla síť využívána a jaké změny proběhly, praktické zkušenosti z instalace výukového software do školské sítě a možnosti jejího rozšiřování o další počítače, periferie apod. Na závěr proběhne diskuse.

12.45 - 13.15 hod. "Maturita nanečisto a Maturita bez handicapu". Program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mgr. Jana Pernicová, ÚIV - Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

13.45 - 14.45 hod. "Emoční inteligence - nástroj zvyšování hodnoty člověka - společnosti". PhDr. Eva Velechovská, firma EMANUEL BYRTUS

Středa 24. března 2004

10.00 - 11.00 hod. "Lisabonský proces a rozvoj lidských zdrojů v ČR". Úřad místopředsedy vlády ČR - Rada vlády pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Mgr. J.B. Sporková, náměstkyně místopředsedy vlády.
V roce 2000 byl na mimořádném summitu Evropské rady odstartován proces, který se podle místa konání nazývá Lisabonský. Základním cílem Lisabonského procesu je vytvořit z EU konkurenceschopnou a dynamickou část světa založenou na znalostní ekonomice, inovacích a udržitelném rozvoji, a to při zachování sociální soudržnosti. ČR byla přizvána k tomuto procesu v roce 2003. Stalo se to dva týdny poté, co vláda ČR přijala strategii rozvoje lidských zdrojů pro ČR. Na závěr proběhne diskuse.

11.00 - 11.30 hod. "Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce". MPSV ČR, PhDr. Věra Prokopová, vedoucí odboru poradenství a zprostředkování Úřadu práce hl. m. Prahy.

12.45 - 13.15 hod. "Jak zatraktivnit hodinu němčiny na ZŠ rychle a s minimální přípravou". Nakladatelství Dr. Josef Raabe - Veronika Kordová-Fleischmannová.

13.15 - 13.45 hod. "Internetová uniterzita anglického jazyka". ULRYCH UNIVERSITY - Internetová jazyková škola. Mgr. Robert Chalupecký.

Čtvrtek 25. března 2004

10.00 - 14.00 hod. "Elektronické vzdělávání - od budoucnosti ke školní současnosti" - Konference BMI. Čtvrtý ročník konference (dříve s názvem Internet do škol - a co s ním?), se soustředí zejména na úlohu a možnosti vzdělávacích portálů a na výhody i nevýhody E.learningu. Hlavními partnery konference jsou společnost CCA Group, která provozuje portál Škola Online, SGP Systems a společnost Microsoft. Seznámí odbornou školskou veřejnost s možnostmi zapojení do projektu Partneři ve vzdělávání. O aktuálním vývoji Státní informační politiky ve vzdělávání budou informovat představitelé MŠMT.

Schola Nova probíhá ve dnech 23. 3. – 25. 3. 2004 ve Veletržním paláci v Praze, Dukelských hrdinů, jedna stanice od Výstaviště, tramvajová zastávka se jmenuje myslím Veletržní, z konečné metra C Holešovice jsou to dvě zastávky. Otvírací doba je 10.00 – 17.00, vstupenky koupíte přímo v pokladně ve Veletržním palácu. A buďte klidní - určitě se na vás dostane…

redakce

Čtěte!


( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004