stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová se ptá neparlamentních stran na jejich názory na školství. Dnes: Strana zelených
Vydáno dne 27. 03. 2004 (2357 přečtení)

Všichni víme, co pokládají vládní strany za své priority v oblasti školství. Víme to i o opozičních parlamentních stranách. Nicméně i malé neparlamentní strany si o školství něco myslí – redaktoři z Novy se jich na to ovšem neptají. Ptá se tedy Stolzová.
V polovině března jsem oslovil neparlamentní strany dostupné na internetu se třemi anketními otázkami. Doposud odpověděly tři. Dnes přináší Stolzová odpovědi Strany zelených, která odpověděla jako druhá v pořadí. Je patrně zcela jasné, že zveřejnění všech došlých názorů nijak neodráží názorovou orientaci Stolzové. Přesto to připomínám.


Odpovídá STRANA ZELENÝCH

Co je dnes podle vašeho názoru největším problémem našeho školství?

- Nekoncepčnost, netransparentnost, strnulost, stagnace. Nechuť cokoli měnit, reformovat.
- Převládající způsoby výuky, které nedávají žákům možnost myslet v širších souvislostech, a to nejen co do dopadů lidských činností a způsobů života na stav životního prostředí.
- Nevyužití „polistopadového“ času - 15 let, kdy mohly probíhat potřebné reformy (zejména reforma vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách); dále ztráta energie, elánu a potenciálu kvalitních lidí.
- To, čeho se dosáhlo (mnohdy jen díky nadšení zapálených jedinců v jejich volném čase a bez nároku na finanční odměnu), se zase „optimalizuje“ (viz. vzdělávací program Základní x Obecná škola, otevřený boj proti alternativním přístupům atd.).
- Nekompetentní rozhodování a neadekvátní financování.
- Brzdící elementy (jako např. MŠMT), které nutí školy reálně dělat pravý opak toho, co oficiálně deklarují a co od nich společnost očekává a požaduje (tzv. skryté kurikulum).

Jaký největší úkol před naším školstvím stojí?

- Překonat obavy a rozpaky z Rámcového vzdělávacího programu a s tvořivým nasazením se pustit do tvorby školních vzdělávacích programů.
- Odstranit důraz na mechanické „nalévání vědomostí“ a školu proměnit v místo rozvoje přirozeného talentu dětí a pěstování jejich osobnosti.
- Zkvalitnit postgraduální i pregraduální přípravu učitelů na středních, vyšších a vysokých školách, obohatit ji ve smyslu výše uvedených připomínek a vnést do ní výrazný environmentální podtext i průpravu. Zlepšit i vzdělávání ředitelů škol, např. po stránce manažerských dovedností, podpory tvořivosti učitelů, týmové práce, propojování dalšího vzdělávání učitelů s aktuálním dění v obci i na planetě, jakož i s podporou jejich pospolitosti a chuti do těžké učitelské práce.
- Zajistit, aby o odborných pedagogických otázkách rozhodovali především pedagogové a ostatní odborníci na vzdělávání, nikoliv úředníci.
- Nelze také opomenout vytvoření skutečně důstojných podmínek pro mladé kantory tak, aby především ti nejšikovnější neměli potřebu utíkat do jiných oborů.

Existuje podle vašeho názoru oblast výchovy a vzdělávání, která je neprávem opomíjena, a představuje potenciální zdroj vážných problémů?

- Přirozená zvídavost dětí jejich vrozená hravost a tvořivost.
- Neprávem opomíjeny jsou aktivity dětí. Většina škol funguje spíše jako omezovače osobní svobody než jako místo pro celistvý/celostní rozvoj lidské bytosti (tj. slovy Komenského, jako dílny lidskosti). Současné děti jsou neobyčejně schopné. Nepotřebují, aby jim někdo předčítal z učebnice věci, které dávno znají z TV a internetu (viz. seriál Byl jednou jeden život, právě (v březnu) probíhající další ročník konference Juniorinternet.cz, který si děti samy organizují atd.). Potřebují pouze usměrnit. Role učitele se změnila. Dnešní učitel musí stále řídit proces učení, ale nenápadně, nejlépe tak, aby vše „jakoby“ fungovalo bez něj.
- Další oblastí, která je trestuhodně zanedbávána, je citlivá kultivace mravních hodnot, založených na toleranci, ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Ve vzdělání našich dětí se zpravidla nedostává vědomí sounáležitosti všech lidí a lidské závislosti na stavu přírody. V této souvislosti by si větší pozornost zasloužila i estetická výchova.

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., představitelka odborné vzdělávací sekce Strany zelených

Další strany: Národní strana; KORUNA ČESKÁ; KAN

Čtěte!( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004