stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová zve na celostátní seminář Kruhu spolupracovníků Obecné školy
Vydáno dne 14. 05. 2004 (3660 přečtení)

Kruh spolupracovníků Obecné a Občanské školy založil v polovině 90. let prof. Petr Piťha, jehož pedagogické myšlení zcela zásadně formovalo moje (nejen) pedagogické názory. Nyní v jeho čele stojí Mgr. Regína Dlouhá, která je mi zárukou, že myšlenková kontinuita tohoto sdružení zůstává zachována. Stolzová se připojuje k pozvání na další akci Kruhu.

Celostátní seminář a sborník
OBČANSKÁ VÝCHOVA V RÁMCOVÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU II
(interkulturní výchova, projekty a pracovní listy ve výuce OV)

pořádá Kabinet didaktiky OV Kruhu spolupracovníků Obecné a Občanské školy s podporou Vzdělávací nadace Jana Husa a Fakultní základní školy Táborská

10. června 2004 ve FZŠ Táborská, Praha

Cílem projektu je pomoci učitelům připravit se na kvalitní výuku občanské výchovy korespondující s Rámcovým vzdělávacím programem. Následný sborník může pomoci při výuce jako metodický materiál.

Program semináře

8.00 – 9.00: Prezentace.

9.00 – 9.45: Úvodní referát - prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., „Národní vědomí v multikulturní společnosti“; Slavnostní předání osvědčení absolventům dvouletého kurzu.

10.00 – 12.00, A: Diskuse k úvodnímu referátu.
10.00 – 12.00, B: Mgr. Magda Grillová, Mgr. Regína Dlouhá – „Portfolio občana“
10.00 – 12.00, C: Mgr. Jaroslava Sýkorová, Mgr. Laďka Kočvarová – „Dílna dramatické výchovy“.
10.00 – 12.00, D: Mgr. Zdena Tuzarová, Mgr. Jana Derflová, Mgr. Táňa Tumisová – „Co je projekt?“

12.00 - 13.00 Přestávka na oběd.

13.00 – 15.00, A: Mgr. Magda Grillová, Mgr. Táňa Tumisová - „Vietnamci“
13.00 – 15.00, B: Mgr. Tomáš Feřtek – „Umíte číst noviny?“
13.00 – 15.00, C: Markéta a Nikola Křístkovi –
„OV v muzeu“

13.00 – 15.00, D: Mgr. Karel Derfl – „Financování projketů“

15.00 – 15.30: Přestávka.

15.30 – 16.30, A: „Vietnamci“ pokračování.
15.30 – 16.30, B: „Umíte číst noviny?“ pokračování.
15.30 – 16.30, C: „OV v muzeu“ pokračování.
15.30 – 16.30, D: Gabriela Zezulová – „Národnostní menšiny a jejich práva v české společnosti“.

16.45 – 17.00: Závěr.

Přihlášení účastníci si předem vyberou dvě až tři dílny z nabídky. Realizovány budou jen ty dílny, které budou mít alespoň 7 zájemců, maximální počet účastníků 1 dílny je 25. Zařazování do dílen bude odvozeno od pořadí došlé přihlášky a platby, přednost mají členové KOŠ.

Účastnický poplatek: účast se sborníkem: 500 Kč, pouze účast: 300 Kč, účast se sborníkem z roku 2003 a 2004: 650 Kč, členové KOŠ 50% sleva. Platby se zasílají pod přiděleným variabilním symbolem na účet č. 103635922/0300. Uzávěrka přihlášek: 4. června 2004. Bližší informace a přihlášky: regina.dlouha@volny.cz, 728 564 683

Informace k jednotlivým dílnám:

Mgr. Magda Grillová, Mgr. Regína Dlouhá – Portfolio občana: V dílně budeme pracovat s kompetencemi žáků, pokusíme se vytvořit dlouhodobý projekt zaměřený na jejich rozvoj.

Mgr. Jaroslava Sýkorová, Mgr. Laďka Kočvarová – Dílna dramatické výchovy - Vybírání do družstev: V dílně dramatické výchovy se s lektorkami zaměříte na pocity dětí při rozřazovacích aktivitách.

Mgr. Zdena Tuzarová, Mgr. Jana Derflová, Mgr. Táňa Tumisová – Co je projekt? Po krátkém teoretickém úvodu se autorky podělí o své zkušenosti s realizací několika projektů na jejich školách.

Mgr. Magda Grillová, Mgr. Táňa Tumisová – Vietnamci: Dílna zpracovaná pro projekt Varianty Člověka v tísni, pracuje se situacemi setkávání několika kultur.

Mgr. Tomáš Feřtek – Umíte číst noviny: Hledáte způsob, jak naučit své žáky číst noviny a časopisy s porozuměním, jak naučit rozlišovat jednotlivé novinářské žánry a umět rozlišit dobře napsaný článek od špatného? Tato lekce vám nabídne několik praktických cvičení a zároveň se budete moci naučit, jak s použitím denního tisku připravit úlohy vhodné právě pro vaši třídu.

Markéta a Nikola Křístkovi - OV v muzeu: Jaký je váš přístup k poznávání? Jaký je váš přístup k učení? Odpovědí na tyto dvě otázky se dopracujete k formulaci vašich očekávání směrem k přínosu muzea pro vaši výuku. Budete překvapeni rozmanitostí přístupů a nabídky vzdělávání v muzeu a hlavně: budete připraveni oslovit muzeum s vaší specifickou poptávkou edukačního programu. Nezapomínejte, že pod slovem muzeum se skrývá více než jen budova se zasklenými nedotknutelnostmi. Klíčové pojmy: muzeum, konstruktivistické/badatelské/ systematizující muzeum, pracovní listy, objektové učení – učení z předmětů. Potřeby: materiály, které jste nasbírali nebo sami vytvořili (pracovní listy).

Mgr. Karel Derfl – Financování projektů: Jak psát školní projekty? Kdy, kde a jak žádat o granty? Nebojme se psaní projektů! aneb Něco málo zkušeností z této oblasti a další povídání o tom, jak získávat finanční prostředky a další nezbytnou podporu pro uskutečňování Vašich skvělých nápadů!

Gabriela Zezulová – Národnostní menšiny a jejich práva v české společnosti: Přednáška s diskusí mapující historii i současnost práv národnostních menšin v české společnosti.

Petr Kukal

Čtěte!( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004