stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová doporučuje článek z Učitelských novin
Vydáno dne 05. 10. 2004 (1470 přečtení)

V posledních Učitelských novinách (č. 33/2004) vyšel v rubrice Stať mimořádný článek vědeckého pracovníka Pedagogického muzea Komenského v Praze Františka Morkese Největší reforma školství v dějinách, který se týká 230. výročí Všeobecného školního řádu, jenž roku 1774 vydala císařovna Marie Terezie. Článek by jistě neměl zapadnout a Stolzová jej všem svým čtenářům vřele doporučuje. Na tomto místě citujeme alespoň krátký úryvek.

Tereziánské školství

Poměrně často se objevuje v novinových článcích, ale i ve stescích některých učitelů, povzdech nad tím, že v našich školách se stále učí jako za Marie Terezie. A rozhodně to není míněno jako chvála, ale má to výrazně pejorativní nádech. Kdykoli to čtu nebo slyším, jsem nějakou dobu smutný a jen obtížně skrývám své rozladění. A říkám si, že si to osvícená císařovna nezaslouží.

Nemyslím si, že by se tereziánské školství mohlo srovnávat se školstvím 21. století, ani že by bylo ve svém celku vynikající, Ovšem skutečnost, že to bylo tereziánské školství, které přineslo do našich zemí vzdělání všemu obyvatelstvu, považuji za zcela pozitivní a základní rys tohoto školství. V roce 1774 se jednalo o zcela mimořádnou a výrazně moderní skutečnost. Obzvláště v mezinárodních souvislostech. Tehdy byl započat vývoj, který v roce 1869 pokračoval zavedením již osmileté povinné školní docházky (přísně sledované a vyžadované a dokonce s tresty vězením pro rodiče, kteří děti do školy neposílali) a v našich zemích vyvrcholil v Evropě zcela ojedinělou gramotností dospělého obyvatelstva v posledních desetiletích 19. století.

Jsem také přesvědčen o tom, že mnohdy vysmívané tereziánské školství se nejen měnilo a vyvíjelo, ale že i v jeho rámci existovaly mezi školami výrazné rozdíly, dané především kvalitou jednotlivých učitelů. Umožnění obecné školní docházky, třebaže nebyla zpočátku plně využívána, výrazně ovlivnilo celý další společenský, kulturní i hospodářský rozvoj, a zanechalo tak nesmazatelnou stopu i v dalších stoletích. Určitě se jednalo o změnu, která byla pro život tehdejší společnosti výraznější a čitelnější, než je pro naši současnost v mnohém až toporně nekoncepční, nepřesvědčivá, často nedomyšlená a krátkodechá transformace školství současného.

Autor: František Morkes. Největší reforma školství v dějinách – 230. výročí Všeobecného školního řádu. In: Učitelské noviny 33, r 2004, str.15 – 17.

redakce

Čtěte!


( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004