stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová apeluje: Vraťte mi nepřítele
Vydáno dne 28. 10. 2004 (1859 přečtení)

Zaujatý a jednostranný text o tom, jak důležité je správné vykreslení obrazu nepřítele.

Motto:
Já jsem přišel na svět v padesátých letech,
tenkrát slušný lidi auta neměli,
to se jenom buržuj vozil v ševroletech,
po Praze jezdily starý tramvaje.

Vraťte mi nepřítele
a jděte do háje.*

Tak jsem byl na vzdělávací dílně. Pojednávala o tom, kterak změnit tradiční školu v duchu moderních pedagogických trendů a principů. Aby bylo možné tuto cestu změny vymezit, bylo přirozeně nutné stanovit si výchozí bod, tedy definovat nějak tradiční školu. Na tom by nebylo nic špatného - kdo adekvátně nepopíše výchozí stav, nemůže vývoj a změnu sledovat. Potíž byla v tom, že na zmíněné dílně se nepopisovaly reálné procesy a vztahy v tzv. tradiční škole. Na tomto matiné se vytvářel obraz nepřítele.

Polovina tabule vyčleněná znakům charakterizujícím tradiční školu se utěšeně plnila cejchy jako: „zákaz vzájemné spolupráce žáků“, „verbalismus“ nebo „strach“ (ano, základním pocitem žáků tradičních škol je strach, ujišťovali se účastníci navzájem).

Některé znaky tradiční školy byly zvlášť pikantní. „Znalosti,“ vykřikla například školáčkovsky jedna ze snaživek, co se každý večer modlí k Susan Kovalikové. Lektorka zaváhala. Znalosti sice jsou poměrně významnou součástí tradiční školy, dokonce jsou patrně jedním z jejích cílů, jenže samy o sobě nejsou dostatečně děsivé. Naopak – řadu prosťáčků by mohl důraz na to, aby žáci něco znali, zlákat. „Ano, znalosti jistě,“ pronesla tedy opatrně. „Jenže JAKÉ znalosti?“ kontrovala. „Encyklopedické,“ odpověděl lid jak podle misálu. „Ano – encyklopedické!“ triumfovala lektorka.

Tenhle úspěch ji očividně povzbudil k dalším variacím na zadané téma: „A co to znamená, že znalosti v tradiční škole jsou encyklopedické?“ Řady alternativkyň a alternativců se zavlnily jak opičí lid před hadem Ká. Encyklopedický znamená špatný, to všichni věrní vědí, jenže jak špatný, špatný na jaký způsob? Snaživka z poslední řady si vybavila, jak ji ještě před třemi lety na fakultě učili, že má jako informační zdroje užívat také encyklopedie, a odvodila si, že encyklopedické znalosti jsou ty, kterých je moc. Tedy to řekla – co na srdci, to na jazyku. Přestože položit rovnítko mezi „encyklopedický“ a „ve velkém množství“ je poměrně odvážný kousek, lektorka se ho nezalekla.

Bylo to pro ni ostatně menší riziko, než odhalovat pozvolna skutečnost, že značnému množství slovních klišé a idiomů alternativního nářečí jeho vlastní uživatelé nerozumí. Mezi nejoblíbenější patří vedle encyklopedických znalostí také „tereziánské školství“ (četl vůbec někdo Všeobecný školní řád…, listovali ti kritici naší pedagogické tradice kdy školským zákonem 1869 / 1883, jehož součástí jsou i osnovy?), „herbartismus“ (zná někdo skutečné Herbartovy myšlenky, nebo všichni jen papouškují, jak je to zkostnatělé), „frontální výuka“ (jde o vyučovací metodu, nebo o vyučovací formu? Jde v ní o to, jak učitel s žáky pracuje, nebo o to, jak jsou přitom postavené lavice?).

Někteří návštěvníci těchto stránek mi sem tam vyčítají – připouštím, že nikoli úplně neopodstatněně – že jsem vůči alternativě zaujatý a vystupuji jednostranně. Obraz tradiční školy, který si vykreslili „ti, co spolu mluví“, byl ovšem součástí jakéhosi sebepotvrzujícícho obřadu, konstitutivním prvkem společenství, které sdílí tentýž obraz nepřítele. Ten konečně umožňuje poměrně snadnou a jaksi pohotovou sebeidentifikaci a tedy sebejistotu, jež není než jeho důslednou negací. Právě proto jsou podle mého názoru semináře o tradiční škole pro alternativu tak významné a mají takový úspěch.


To je moje mládí - ostražité, bdělé,
s ohněm v srdci, na rtech s písničkou,
umím nenávidět třídní nepřátele,
jejich přisluhovače a lokaje.

Vraťte mi nepřítele
a jděte do háje…*

* Dědeček, Jiří: Oběžník, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1990, str75-76.

Petr Kukal

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004