stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová o výsledcích prosincové ankety
Vydáno dne 23. 12. 2004 (1777 přečtení)

Ankety o tom, jaký je největší problém českého školství, se zúčastnilo na podmínky tohoto webu rekordních 70 hlasujících.

Nejméně z nich (17 %) se domnívá, že největším problémem současného školství jsou nevhodné a zastaralé metody a formy práce. Přesně pětina (20 %) si pak myslí, že tím, co české školství ohrožuje nejvíc, je snížení úrovně vědomostí a dovedností žáků ve prospěch jiných funkcí školy. Necelá čtvrtina (24 %) se přiklonila k názoru, že největší riziko spočívá ve formalismu a důrazu na reprodukci encyklopedických znalostí. Drtivá většina účastníků ankety (39 %) se ovšem domnívá, že současné české školství nejvíce ohrožuje podlehnutí laciným změnám formální stránky vzdělávacího procesu při současné rezignaci na vzdělávací obsah.

Výsledky ankety do jisté míry (dané nepatrnou velikostí vzorku) naznačují možnost, že frontální výuka a výkladová metoda pálí pedagogický terén přece jen o něco méně než obava, že základní školy budou opouštět žáci schopní diskutovat (leč budou jim chybět témata, o nichž by byli vůbec schopni vést jakoukoli alespoň trochu poučenou diskusi), budou zdravě sebevědomí (nebude ovšem úplně zřejmé, o co toto sebevědomí opírají) a budou si umět vyhledat na internetu informace (budou-li však vůbec s to pochopit, že jim nějaké informace chybějí a které to jsou). Přejme si – stylově třeba do nového roku – aby tato obava byla lichá.

Petr Kukal

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004