stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová o dostizích
Vydáno dne 12. 01. 2005 (2257 přečtení)

Jednou si takhle majitel vyhlášených dostihových stájí „Rychlejší než blesk“ inženýr Bystrý řekl, že už má těch stájí tolik, že o nich ztrácí přehled. Přestal registrovat, jak jsou jeho koně úspěšní na dostizích, jaké mají časy na kterých tratích, kolikátí jsou v celkovém hodnocení našich a světových dostihových závodů a tak. Takže si za tím účele zřídil Centrální stájní inspekci, takzvanou CSI.

Inspektoři CSI vzali svůj úkol doopravdy zodpovědně. Navštívili všechny velké stáje po celé Evropě, aby zjistili, jak tam příprava koní k závodům probíhá. Sledovali, jakou kvalifikaci mají trenéři a žokejové, všímali si, jak je vedena drezúra a jaké metody vodění koní jsou používány, a zapisovali si, zda koně projevují známky únavy, nebo zda po návratu z tratí vesele pofrkávají a radostně vyklusávají, byli uchváceni tím, jak koně z jedné stáje dokáží na trati spolupracovat a vzájemně se podporovat.

Po návratu do domovských boxů se inspektoři zděsili. Jak předpotopně si stáje „Rychlejší než blesk“ doposud vedly! Zatímco celý svět navádí koně na proutěné překážky s laškovným poskokem ve střední části rozběhu, naši žokejové zcela bez invence navedou koně k překážce, stisknou kolena a překážku tupě a rutinně skočí. Výsledek je sice týž, ale pro nebohého koně v tom není žádná radost. Žokejové se sice bránili, že poskok ve střední části rozběhu je sice možná milou kratochvílí, ale koně někdy zpomalí i tak, že překážku neskočí. Naopak upozorňovali na to, že koně mají skutečnou radost ze svého úspěchu, že je nepotěší ani tak laškovný průběh, jako úspěšný výsledek. Inspektoři CSI si pomysleli něco o primitivech, kteří nepochopili, odkud kam se točí svět, a do zprávy pro Ing. Bystrého napsali, že tato stáj nepoužívá moderní metody tréninku, v přípravě postupuje rutinně a je sto let za mustangy.

V další stáji inspekce zjistila, že koně trénují běh v oranici. To je velmi nevhodné, zhrozili se ti dobří muži a ty dobré ženy. Běh v oranici koně vyčerpává, je to nesmírně náročná a únavná záležitost. Navíc se při ní nedá provádět laškovný poskok ve střední části. Trenéři sice namítali, že běh v oranici je nevyhnutelnou součástí budoucího života všech dostihových koní, protože je běžnou součástí steeplechase cross-country, a tak by na něj měli být přece jen trochu připraveni, ale to už ostří hoši z CSI neslyšeli. Psali totiž zrovna Ing. Bystrému, aby tuhle předpotopní stáj rovnou zavřel.

Podobně probíhaly inspekce i ve většině ostatních stájí. Některé stáje brzy pochopily, že pokud mají získat od CSI příznivé hodnocení, bude potřeba provádět laškovný poskok ve střední části a neběhat v oranici. Většina ovšem dál zpozdile trvala na tom, že jejich úkolem je naučit koně skákat přes překážky a běhat v oranici. A inspektoři to na ně žalovali Bystrému.

Bystrý Bystrý se nad všemi těmi zprávami zamyslel a zeptal se CSI, jak si jeho koně stojí v závodech a dostizích. Kolikátí jsou v našich tabulkách a jak se umisťují v mezinárodních soutěžích. To my nezjišťujeme, řekla CSI. A proč ne, řekl Bystrý. Proč hodnotíte trénink a nestojíte se stopkami u cílové čáry? Proč vás zajímá průběh a ne výsledek? Proč hodnotíte procesy, ale už ne výstupy? Proč vás zajímá cesta a nezajímá vás cíl. Cesta je cíl, řekli inspektoři, protože to tak četli na jednom dostihovém webu a protože to tak říkali v některých stájích ve světě, kde měli strašně radostné koně, co měli ve hřívách vpletené barevné stuhy a od rána do večera vesele ržáli. Jenže my nejsme klub českých turistů, řekl bystrý inženýr, cílem našich stájí je naučit dostihové koně to, co budu jako dostihoví koně potřebovat. A mě sakra zajímá, jak se nám to daří.

Pokud budete pořád jen šmírovat, jestli žokejové navádějí koně na dvojité zahrádky zprava a při přeskoku je šimrají za levým uchem a nezjistíte mi, jestli jsou pak ti šimraní koně celoročně úspěšnější než ti nešimraní, tak vás tu zítra nechci vidět. A jak máme asi tak zjistit, jestli jsou šimraní koně celoročně úspěšnější než nešimraní, když jsme v každé stáji dvě hodiny mínus oběd? zeptali se zvědavě inspektoři. To jak sám jistě nahlédnete, pane bystrý inženýre, je blbost, že jo? Takže mi vám zjistíme, kolik žokejů šimrá, a navrhneme vám strategii, jak přesvědčit ty ostatní, aby taky šimrali. Zítra už vás tu nechci vidět, řekl jim na to Bystrý.

Pak pozval na pivo pár bývalých žokejů a trenérů a vysvětlil jim, o co mu jde. Chodili trochu do stájí a hodně na dostihy. Stáli na cílové čáře, měli v ruce stopky a měřili výsledky. Pokud se ty výsledky někde zhoršovaly, tahle parta tam zajela a začala se zajímat o to, jak probíhá trénink, jakou kvalifikaci mají trenéři a žokejové, všímali si, jak je vedena drezúra a jaké metody vodění koní jsou používány. Pokud našli významné odlišnosti od mravů, jaké panují v úspěšných stájích, vzali si tamní personál od žokejů po kydače hnoje na kobereček a řekli jim, tož chlapi, tudy ne. Šimráte, chlapi, koně za ušima? Jestli s tím máte výsledky, šimrejte je do bezvědomí. Ale jestli se vám kurňa ty herky na trati procházejí jak na promenádě, tak se na šimrání vybodněte a skákejte s nimi denně o hodinu dýl. A běhejte v oranici.

V jiné stáji, jejíž žokejové už půl roku neviděli stupně vítězů zblízka, a přitom trénovali v oranici patnáct hodin denně, zas otočili. Hele chlapi, moc to nejde, co? Ve světě prý šimrají koně za ušima a v polovině rozběhu s nimi dělají laškovný poskok, tak to koukejte zkusit, protože zkusit má člověk všechno a vy jste navíc imrvére na chvostě každého dostihu za posledních půl roku. Když s tím budete mít výsledky, tak žertovně poskakujte jak teploměr v dubnu, a když ne, zkusíme zas něco jiného.

Do stájí, kde všechno šlapalo, nestrkali nos. A bývalí inspektoři z CSI byli pěkně naštvaní a všude Bystrého pomlouvali, i na dostizích i v hospodě. A Bystrý byl kliďas a bylo mu to fuk.

Petr Kukal

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004