stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová vyhlašuje další anketu: Má být vzdělávání řízenou formací?
Vydáno dne 31. 03. 2005 (1990 přečtení)

A máme tu poslední březnový den. Anketa vyvolala tento měsíc poměrně malý zájem čtenářů, celkově se jí zúčastnilo pouhopouhých 32 respondentů. Tématem ankety bylo hodnocení žáků a jeho formy.

Téměř třetina (31 %) neshledává nic závadného na tradiční klasifikaci. Srovnatelný počet respondentů (28 %) se domnívá, že forma klasifikace je irelevantní a podstatné je především to, aby kritéria hodnocení byla vytvořena společně se žáky. (Chápu, že v této odpovědi se mísí forma s obsahem; mezi možné volby jsem ji vložil na žádost své kamarádky, která si mezi ostatními nemohla vybrat. Tímto ji zdravím.)

Šest účastníků ankety, což tvoří 19 % celkového vzorku, preferuje klasifikaci doplněnou (zejména na I. stupni ZŠ) slovním hodnocením. 9 % respondentů by pak upřednostnilo výhradně slovní hodnocení.

Krajní variantě, totiž že učitel by žáky vůbec neměl hodnotit, nýbrž žáci by se měli hodnotit sami, dávají přednost 4 čtenáři tohoto webu, kteří takto činí 13 % celkového počtu respondentů březnové ankety.

K tématu ankety na duben mne inspiroval lektor vzdělávacích kursů pro učitele, člen PAU, učitel a představitel pedagogické alternativy Mgr. Zdeněk Brom, který vstoupil do diskuse k článku o podobě vzdělávání školitelů v rámci projektu Koordinátor, která se postupně zaměřila na otázku, je-li a má-li být školní vzdělávání řízenou formací osobnosti žáka. Doporučuji tuto diskusi pozornosti čtenářům Stolzové, neboť se domnívám, že jak kolegovi Zdeňku Bormovi tak mně se občas podařilo srozumitelně pojmenovat to, oč nám při podpoře alternativní, resp. tradiční pedagogiky jde.

Osobně mne některá poznání, která jsem v diskusi učinil, utvrdila v tom, že část názorů pedagogické alternativy představuje riziko pro vzdělávání. Současně jsem ovšem zaznamenal tendence, které kromě vzdělávání představují také riziko pro celou koherenci společnosti. Mluvím konkrétně o tom, že učitel by žáky neměl záměrně nijak formovat a nechat jen na nich, co z jeho působení přijmou a co nikoli, neměl by aspirovat na formování jejich názorů a hodnotových žebříčků, společenských preferencí, neměl by je vzdělávat a kultivovat v tom, pro co se sami nerozhodnou. Bližší informace o tom najdete v již zmíněn diskusi. Toto téma je pro mne tak závažné, že jej učiním současně předmětem dubnové ankety. Hlasujte na obvyklém místě v pravém sloupci dole.

Petr Kukal

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004