stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová vyhodnocuje anketu o řízené formaci a zve k dalšímu hlasování
Vydáno dne 24. 05. 2005 (1595 přečtení)

Konec května je a dohled, anketa už tu visí povážlivě dlouho. Nuže co si myslí čtenáři webu Stolzová o tom, nakolik – a zda vůbec – má být vzdělávání řízenou formací osobnosti žáka?

Musím připustit, že výsledek ankety vnímám jako zadostiučinění. Skutečnost, že vzorek respondentů činí 36 lidí, sice neposkytuje výsledkům tohoto elektronického hlasování zrovna velkou vypovídací hodnotu, přesto mě potěšily.

Drtivá většina účastníků ankety (61 %) se ztotožnila s tvrzením, že vzdělávání samozřejmě má být řízenou formací osobnosti žáka, neboť tato je smyslem celé pedagogiky.

Necelá třetina (28 %) respondentů souhlasí s opačným tvrzením, totiž že řízená formace osobnosti žáka je totalitní koncept vedoucí k manipulovatelnosti lidí, a domnívá se, že žáci se mají sami rozhodnout, co si z působení učitele vyberou.

Únikový, v podstatě indiferentní postoj k problematice (řízená formace je jedním z možných přístupů, má svá rizika) zaujalo 11 % těch, kteří se do ankety zapojili.

Předmět další ankety přirozeně vyplynul z tématu, které mne v poslední době zaujalo a jemuž jsem věnoval krátkou poznámku v posledním článku – totiž jaká je pozice starších a starých učitelů v našem školství. Hlasujte prosím na obvyklém místě v pravé části této stránky.

Petr Kukal

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004