stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová k Czechteku v pedagogických médiích
Vydáno dne 14. 08. 2005 (2049 přečtení)

Je nějaký důvod pro to, aby Czechtek řešila speciálně pedagogická média? Lze zveřejňování otevřených dopisů protestujících proti zásahu v Mlýnci na pedagogických webech legitimovat poukazem na to, že u nás už zase "bijí děti"?

Třetího srpna se na nástěnce webu Kritického myšlení objevila výzva Ondřeje Bárty, aby se třídní učitelé a učitelé výchov vrátili s dětmi ke kauze CZECHTEK. To je jedině správné a těžko lze proti tomu něco namítnout. Aby však kolegové netápali v tom, zda zásah byl, či nebyl oprávněný, odkázal je jejich dobrý kolega rovnou na stránky www.policejnistat.cz a vyzval je k účasti na demonstracích proti zásahu („třeba se uvidíme někde v ulicích“).

O den později, tedy 4. 8. se na stránkách České školy objevil otevřený dopis nazvaný „Zastaňte se svých dětí! Czechtek věc veřejná“, který proti zásahu v Mlýnci rovněž ostře protestuje. Podepsaný je řadou zvučných jmen umělců, od protagonistů Rodinných pout až po malíře, kteří mají málem tolik titulů, co obrazů v nějaké prestižnější galerii. Zdá se, že múzické nadání člověka nějak významněji disponuje k tomu brát na sebe břímě odpovědnosti za osud demokracie. Je to jen jeden z mnoha otevřených dopisů, které na Hrad i do kanceláře předsedy vlády po Czechteku přicházejí (kdyby je všichni poslali najednou v krabici, mohl premiér patrně jako první politik na světě dostat otevřený balík), soustřeďuji se na něj pouze proto, že právě on se objevil na pedagogickém webu.

Dopis začíná optimisticky, totiž konstatováním, že žijeme v demokratickém státě. To je jistě pěkné, pojďme se tím teď chvíli všichni potěšit. Jestli už jsou potěšeni i ti, kterým pod okny co dva měsíce hajlují pravicoví extremisté nebo bourají auty opilí poslanci, můžeme pokračovat. Tedy toto sice krásné, ale přece je poněkud obecné prohlášení dokládají autoři otevřeného dopisu příkladem svatého práva každého občana našeho demokratického státu dostat se tam, kam chce, např. na pronajatý pozemek, kterýžto zákonný nárok byl prý počínáním policie hrubě porušen.

Své by o tom jistě mohla říct třeba čtyřiapadesátiletá Milena Hrabovská, jíž spolu s manželem a třemi malými dětmi uvěznili 30. července účastníci Czechteku na objízdné trase u Velkých Dvorců. Urážení nadávkami do krav, zdemolování vozu, vyhrožování zabitím a posléze také usmrcením zmíněných tří dětí je ze strany technařů přirozeně jen úsměvným škádlením, o to nic. Problém je, že tu bylo pošlapáno ono zmiňované právo člověka „dostat se, kam chce“. To už by se signatáři otevřeného dopisu mohlo hnout. Je ovšem pravda, že rodina Hrabovských jela domů, a nikoli na pronajatý pozemek, čím samozřejmě významně ztrácí body.

V dalším odstavci se praví, že policie lhala dětem na dálnici, které jely tančit. Pokud po dálnici jezdily v autech děti, je to na pováženou a dopraváci měli jednat daleko dřív než těžkooděnci před Mlýncem. Proč se tak nestalo, má dvě možná vysvětlení. Tím prvním je, že se mezitím změnil zákon a získání řidičského oprávnění B, popř. A (malé motocykly na dálnici nesmějí) už není limitováno dosažením plnoletosti, tedy věku 18 let. Druhá možnost je, že autoři otevřeného dopisu, stejně jako například kultovní písničkář známý z řady vystoupení, z mnoha CD a ze skandálu kolem spolupráce s StB, který záhy přišel s chytlavou písní o bitých dětech, účelově lžou. V článku 1 (Definice dítěte) Úmluvy o právech dítěte, která je součástí ústavního pořádku ČR a ve Sbírce zákonů je pod číslem 104/91 se praví toto: „Dítětem se rozumí lidská bytost mladší 18 let, pokud zletilost není zákonem stanovena dříve.“ Žádné dítě za volantem vozu jedoucího po dálnici, nesedělo. Také podle záběrů ze zásahu se nezdá, že by šlo o dětskou akci ve stylu Odpoledne s medvídkem Pú. Každopádně „bití dětí“ dobře zní.

Také pokračování textu se nese v podobně veselém duchu. Policie je obviňována z toho, že myslela a na základě momentální situace operativně jednala (myslící policie, to je jistě něco, čeho se lze obávat, tomu rozumím), moc pěkný je taky náznak spiknutí s mobilními operátory – Mulder a Scullyová musí autorům dopisu tak pronikavý úsudek o konspiraci jen závidět.

Zlatou kramlí je ovšem závěr, který prostě musím citovat: „Vaše akce stála milióny korun. Stála i něco nenahraditelného, lidský život. Vyhnali jste unavené a stresované lidi za noci na silnice — jen si zkuste představit útok těžkooděnců za pomoci slzných granátů a dělbuchů — i toto nenapravitelné neštěstí spadá na vrub brutální a nesmyslné akce.“ Samozřejmě že ti lidé (proč lidé, proč ne rovnou děti!?) byli unavení, drogy totiž strašně vyčerpávají. Pokud se někdo udržuje několik hodin v rauši psychotropními látkami, je pak přirozeně maličko unavený. Pokud by s sebou polici měla dostatek mobilních detoxikačních jednotek, mohlo být všechno jiné. Selhala i v tomhle – neměla jedinou!

Provolání na závěr, nesené v duchu projevů tandemu Mirek Dušín – Jindra Hojer, tvoří myslím pěknou tečku za tou vydařenou taškařicí.

Přehnáním to, samozřejmě. Jsem totiž fakt otrávený. Policejní zásah je zneužíván k nejhorší manipulaci s obyvatelstvem, a teď dokonce prosakuje do pedagogické obce pod tou nejtrapnější záminkou vůbec, totiž že v Mlýnci „tančily děti“. V Mlýnci se sjíždělo drogami pár tisícovek dospělých a cokoli jiného je účelové překrucování faktů.

Slyšel jsem mimochodem srovnání Czechteku s listopadovou revolucí, kde „taky bili (ve smyslu tloukli, nevyjádřený podmět) děti“. Když jsem přemohl žaludeční nevolnost, napadla mě roztomilá analogie: Tehdejší děti byly ve školách vychovávány k myšlenkám socialismu, stádnosti, nesvobody. Byly ale tak silné, statečné, čestné a moudré, že dokázaly totalitní systém svrhnout a obrátit ho v jeho přesný opak. Dnešní děti jsou ve školách vychovávány k ideálům demokracie, liberalismu a lidských práv. A jsou tak egoistické, arogantní a zhovadilé, že se co chvíli pokoušejí o totéž co jejich předchůdci z Listopadu: Přeměnit tyto ideály v jejich opaky - anarchii, svévoli a utilitární individualismus. Analogie jsou zkrátka ošidné, všem zastáncům bitých dětí radím se do nich raději nepouštět.

Petr Kukal

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004