stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová přináší výsledky prázdninové ankety
Vydáno dne 08. 09. 2005 (1827 přečtení)

Děsím se „velkých pravd“. Velké pravdy jsou buď fráze, prázdné tlachy o tom, co všichni vědí („Začal nám nový školní rok.“), nebo pravdy pravdovatější než jiné, které si nálepku pravd „velkých“ zatím nevysloužily („Už zase bijí děti.“) Odpustím si tedy alespoň pět odstavců o tom, že začal nový školní rok, když už jsem si neodpustil konstatování, že o bití dětí nemůže být příčetná řeč. Podívejme se raději na výsledky prázdninové ankety.

Anketní otázka tentokrát zněla: Jaká je pozice starších a starých učitelů v našem školství? Hlasy byly vzácně vyrovnané. Shodně byly zastoupeny dva názory: totiž že starší a staří učitelé „jsou uvážliví, reflektovaně brání bezhlavému přijímání módních postupů a udržují kontinuitu české vzdělávací tradice“ a názor: „větší část z nich nemá motivaci svou práci nijak zlepšovat, nicméně výjimky existují“. Ten, resp. onen názor podporuje 23 ze 73 účastníku ankety, což představuje 31,5 %. Také další dvě odpovědi byly co do počtu sympatizantů vyrovnané. 14 účastníků ankety (19 %) soudí, že starší a staří učitelé „jsou unavení, zkostnatělí, pohodlní, neochotní se cokoli nového učit a školství škodí“, naopak 13 respondentů (18 %) se domnívá, že starší a staří učitelé "ve většině případů přijímají nové požadavky na vzdělávání a snaží se jim přizpůsobovat“.

Závěr, který si dovolím z této ankety, jež si vzhledem k velikosti vzorku nečiní nárok na cokoli, učinit, je tento: Hodnocení starších a starých učitelů účastníky ankety velmi polarizovalo, odlišné pohledy na tuto věkovou skupinu jsou ovšem v rovnováze. Usuzují s toho, že postavení starších učitelů je v českých školách právě takové jako postavení jiných věkových skupin: Jsou obecně vnímáni právě tak pozitivně, jako s jistými rozpaky a podezíravostí.

Osobně za ně kopu, neboť v jejich praktické, dlouholeté zkušenosti vidím zdroj zdravé sebejistoty. Myslím si, že je to právě vlastní prověřená pedagogická koncepce, osobní přesvědčení postavené na tom, co se dlouhodobě osvědčilo, které je vede k tomu, že se ve své názorové zakotvenosti nebojí vystavit vlivu nových trendů. Ty z nich, které shledají smysluplnými, se nebojí přijmou, a současně nemají strach označit za hloupé, co hloupým seznají, byť by se tomu klaněla sebevětší suita vyznavačů s ještě mokrými diplomy z pedagogických fakult. Starší a staří učitelé jsou mi nositeli tradice, pedagogických hodnot, které musí hájit do té doby, než k nim mladí moderní a inovativní kolegové postupně dospějí. Mezi toto „rodinné stříbro“ pro mě patří především poznání, že dominantní není a nemůže být forma a metoda, ale vzdělávací obsah, jehož zprostředkování jsou tyto pedagogické prostředky podřízeny.

Zářijová anketa se týká ústního zkoušení a inspirovali mě k ní rovným dílem D. Dvořák svou redakční poznámkou a N. Křístek komentářem k článku. Zúčastněte se jí i vy. Pokud se chcete k tématu vyslovit obšírněji, učiňte tak v komentáři, nebo mi pošlete e-mail a váš názor bude zveřejněn v samostatném článku.

Petr Kukal

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004