stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová k vyhodnocení prosincové ankety
Vydáno dne 09. 01. 2006 (1931 přečtení)

Anketní otázka položená čtenářům na přelomu loňského a letošního roku souvisela do značné míry se skutečností, že Stolzová zahájila novou etapu své existence na nové adrese a nové, jednodušší doméně. Anketa tedy směřovala ke zjištění skladby návštěvníků tohoto webu.

K dnešnímu dni se ankety zúčastnilo 147 respondentů. Rozložení odpovědí bylo vzácně vyrovnané. Upřímně mě potěšilo zjištění, že nejmenší počet návštěvníků tvořili zastánci tradiční pedagogiky, kteří na web chodí cíleně proto, že jeho zaměření konvenuje s jejich názory. Bylo jich 33, což činí 22,5 % z celkového počtu. Vnímám tuto skutečnost jako potvrzení toho, že Stolzová není primárně prostorem pro sebepotvrzování křehké názorové identity, jak to známe z webů jiných pedagogických sdružení.

V podstatě stejné, jen nepatrně vyšší procento respondentů (34 účastníků ankety, tedy 23 %) se označilo rovněž za pravidelné čtenáře, kteří ovšem v pedagogice vyznávají moderní přístupy a web navštěvují pro přehled o jiných názorech. Znovu musím opakovat, že tento výsledek je příjemným překvapením, svědčícím o tom, že Stolzové se daří oslovovat široké názorové spektrum čtenářů.

Naprosto shodný počet odpovědí jako v předešlém případě, tedy 34 respondentů uvedlo, že web Stolzová našli přes vyhledavač, když hledali konkrétní informaci. Vzhledem k tomu, jak koncipuji klíčová slova, lze doufat, že šlo z drtivé většiny o pedagogy. Chovám pevnou naději, že z řady z nich se stali či stanou pravidelní čtenáři Stolzové.

Z vyrovnaného zastoupení odpovědí pak vybočuje jen odpověď: „Jsem náhodný návštěvník, web cíleně nesleduji.“ Tuto uvedlo 46 respondentů, což představuje necelou třetinu (31,5 %) účastníků ankety.

Pevně doufám, že se mi podaří nabízet na Stolzové natolik atraktivní obsah, aby těm, kteří ji už navštěvují, stálo za to činit tak i nadále. Doufám, že se mi podaří vyhledávat taková témata, která osloví i náhodné návštěvníky a učiní z nich návštěvníky pravidelné. A doufám konečně, že se mi podaří alespoň trochu tuhle adresu propagovat, aby se o ní dozvěděli i ti, kteří na českých pedagogických webech marně hledají tradiční hlas.

Všem respondentům děkuji za účast v anketě a všem čtenářům za zájem o dění na webu Stolzová.

Petr Kukal

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004