stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová doporučuje nejlepší knihu svého druhu vydanou v loňském roce!
Vydáno dne 10. 03. 2006 (3210 přečtení)

Bez většího zájmu pedagogických médií se v loňském roce obešla skutečnost, že na trh byla uvedena kniha učitele-elementaristy Petra Tichého Škola podle kalendáře. Možná za to může její jen málo sdělný a poněkud unylý název, za kterým se ovšem skrývá poklad, na jaký našinec nenarazí každý den. Pokládám ji za suverénně nejlepší knihu svého druhu vydanou v minulém roce! Agentuře STROM patří za tento vydavatelský počin velké poděkování.

Když jsem tenhle mimořádný rukopis viděl před pár lety poprvé, nesl tuším pracovní název „Stvořeni řádem“. Ačkoli rozumím důvodům, pro které autor či vydavatel od tohoto titulu ustoupili, je mi to do jisté míry líto. Smysl vyjadřoval dokonale.

Kniha má podobu stylizovaného pedagogického deníku, což je pro záměr autora ideální forma. Chronologický záznam průběhu jednoho školního roku (jakkoli zrcadlí pětiletou zkušenosti) je prokládán úvahami o školní práci, o vzdělávání, o smyslu učitelství, aniž by vzájemné prolínání působilo sebemíň rušivě.

Tyto komentáře, zobecňující zkušenost získanou při každodenní práci s dětmi, patří k tomu nejlepšímu, co jsem z pedagogiky a o pedagogice vůbec kdy četl. Jejich síla je v autenticitě vyrůstající z praxe a hloubce a poučenosti, s níž autor svou praktickou zkušenost reflektuje. Jeho obdivuhodně rozsáhlé znalosti dalece přesahují profil běžného absolventa pedagogické fakulty, občasné neokázalé citace či odkazy na zásadní pedagogickou či klasickou literaturu dávají tušit odborně i lidsky nevšedně kultivovaný duch.

Svorníkem vší činnosti učitele je autorovi hledání a nacházení řádu – v mnoha smyslech toho slova. Průběh vyučování, vztahy mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a učitelem, to vše musí a má mít svůj řád, nemá-li škola upadnout do tzv. „edukační anarchie“. Tu autor charakterizuje relativismem, rozvolňováním pravidel, ústupností dětským rozmarům, populismem apod. S jejími nositeli vstupuje každým svým slovem a vším svým pedagogickým působením do klidného, leč principiálního zápasu o to, čím je a má být školní vzdělávání dětí.

S odvahou, kterou takový přístup v dnešní inovativní době vyžaduje, vyslovuje Petr Tichý samozřejmé, jakkoli nepopulární pravdy: škola není hrou, učitelům se netyká, o něčem se prostě nehlasuje, spolupráce rodiny a školy má své meze, metoda „pouhého“ předávání vědomostí byla, je a bude páteří pedagogické praxe. Míra autorovy učitelské kreativity a péče, kterou věnoval přípravě desítek skvostných projektů (nikdy to slovo sám nepoužívá!), je přitom až neuvěřitelná.

Tahle kniha je pro mě prostě zjevením. Nejsem si jist, nakolik naše základní školství trpí absencí komplexních popisů edukačních strategií k rozvoji klíčových kompetencí. Ale vím víc než jistě, že mu zoufale chybí takových deset tisíc Petrů Tichých.

Tichý, P.: Škola podle kalendáře. Praha, Agentura STROM 2005.

Petr Kukal

Recenze byla psána primárně pro časopis Rodina a škola, kde v březnu 2006 také vyšla.

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004