stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová vyhodnocuje anketu o podpoře kooperace na školách
Vydáno dne 02. 05. 2006 (1796 přečtení)

Je tu květen a s ním čas na novou anketu. Ta minulá se ptala na to, co soudí čtenáři Stolzové o masivní podpoře kooperativního učení na školách. Zúčastnilo se jí 116 respondentů a přinesla následující výsledky:

Největší podporu, plných 35,5 %, získal názor, že podpora kooperativního učení na školách je jednoznačně pozitivní, neboť spolupráce je podmínkou budoucího uplatnění žáků ve společnosti, a proto k ní musí být ve škole vedeni.

Shodně, totiž po 24 % hlasů získaly: odpověď, že kooperativní učení je stejně dobrá metoda jako každá jiná a záleží na okolnostech, za jakých bude použita, a rovněž odpověď, že přehnaný důraz na spolupráci zastiňuje potřebu kultivace soutěživosti a navíc znevýhodňuje chlapce, z podstaty soutěživé.

Výrazně menšinovou podporu (16,5 %) měl pak názor, že podpora kooperativního učení na školách je jednoznačně pozitivní proto, že žáci se spoluprací učí více, snáze a efektivněji než individuálním studiem.

Co můžeme z ankety odvodit (při vědomí toho, že na tomto vzorku bude každá interpretace dat víceméně dohadem)? Kooperativní učení má u čtenářů Stolzové podporu. Ta však nepramení z přesvědčení o tom, že by kooperace zlepšovala vlastní proces učení. Hlas pro podporu spolupráce je spíše hlasem pro socializaci dětí. Kooperativní učení je vnímáno více jako vklad do emoční a afektivní složky osobnosti žáka než do složky kognitivní.

Nová anketa je zaměřena na vzdělávací obsahy. Domníváte se, že jsou některé vzdělávací obsahy nepominutelné? Hlasujte v nové anketě.( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004