stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová přináší výsledky ankety o závaznosti učiva v RVP ZV
Vydáno dne 08. 07. 2006 (1904 přečtení)

Poslední anketa tu visela opravdu dlouho. Týkala se toho, zda by mělo být učivo na úrovni Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) závazné, a byla mimořádně vyrovnaná. Jaké přinesla výsledky?

Mírně převažuje názor, že ano – že by učivo mělo být na úrovni RVP ZV závazné. Třiapadesát účastníků ankety, což činí 26 % z celkového počtu 203 se domnívá, že učivo by mělo být na úrovni RVP ZV závazné proto, že shodný obsah vzdělávání garantovaného státem může být zaručen jen shodnou sumou učiva.
Stejnou podporu, tedy rovněž 26 %, má pak názor, že učivo by na úrovni RVP ZV mělo být závazné proto, že existují věcné obsahy vzdělávacích oborů, které není možné pominout, nemá-li se kontinuita vzdělávání zhroutit.
Celkově tedy podporuje myšlenku závaznosti učiva na státní úrovni kurikulárního dokumentu 52 % respondentů.

Naopak názor, že stanovovat v RVP ZV učivo závazně není třeba, zastává 24 % hlasujících, a to s odůvodněním, že shodný obsah vzdělávání dostatečně garantují očekávané výstupy, které si konkrétní učivo vynutí. Zbylých 24 % účastníků se pak ztotožňuje s radikálním tvrzením, že učivo nemá být závaznou součástí RVP ZV proto, že o věcném obsahu vzdělávání si má kompletně rozhodovat škola.

Těší mě na tom to, že podpora závaznosti učiva v RVP ZV mírně převažuje. Mrzí mě naopak to, že reálně učivo závazné není.

Přes léto anketu stahuji, další bude vyhlášena na začátku nového školního roku. Děkuji všem čtenářům Stolzové za přízeň a přeju hezké prázdniny.

Petr Kukal

Čtěte!( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004