stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová se diví: Modelový ŠVP postavený na Základní škole - z dílny reformistů?
Vydáno dne 29. 06. 2007 (14232 přečtení)

Představitelé reformních proudů v české pedagogice nabízejí školám ke koupi "vzorový školní vzdělávací program Základní škola". Jsou to paradoxy...

Před pár dny se na České škole objevila inzerce, nabízející školám „vzorový školní vzdělávací program Základní škola“. Jako poskytovatel tohoto produktu je uvedeno občanské sdružení Abeceda, odkaz nicméně míří na stránky portálu Elektronické učebnice, který spravuje a řídí Radek Sárközi.

Je to přitom právě Radek Sárközi, kdo proti vzdělávacímu programu Základní škola trvale brojí, označuje jej za „nejkonzervativnější ze tří oficiálních vzdělávacích programů“ a jeho autory za pouhé „úředníky“ (oproti odborníkům, kteří prý nebyli přizváni k tvorbě RVP ZV). Podobnost mezi RVP ZV a proklínanou Základní školou pokládá dokonce za hlavní zdroj formalizace zasazený v samém základu reformy, když říká:

„Hlavní slovo při vytváření RVP měl Výzkumný ústav pedagogický v Praze, na jehož půdě vznikly kritizované osnovy vzdělávacího programu Základní škola. Na reformním RVP ZV tak mnohdy pracovali stejní lidé jako na tradiční Základní škole. (…). K formalizaci kurikulární reformy tak došlo už na jejím samotném počátku. A právě formálnost je to, co reformu ohrožuje nejvíce.“

Současně Radek Sárközi učí učitele, jak tvořit ŠVP, a neúnavně vysvětluje, k čemu je jejich vlastní aktivita a práce na kurikulu školy prospěšná.

Nyní tedy nabízí jeho portál Elektronické učebnice prefabrikovaný školní vzdělávací program, postavený – světe, div se – na Základní škole. Je to maličko mimo kontinuitu kolegova dosavadního názorového vývoje, ale dva měsíce před spuštěním povinné výuky podle ŠVP v 1. a 6. ročnících ZŠ je to od tvůrců téhle myšlenky určitě dobrý podnikatelský záměr (standardní cena 20.000,- Kč). Zvlášť uvážíme-li, že se na to časem nabalí další přidružený business: učební pomůcky, studijní materiály, tematická školení – vše k ŠVP Základní škola.

Takže co? Je to právě ze strany zastánců reformy bezskrupulózní nehoráznost? Nevím – a ani si takovou otázku nekladu. Ptám se hlavně po tom, jestli to náhodou není krok správným směrem. A myslím si skoro, že ano.

Modelový ŠVP byl totiž součástí původní vize kurikulární reformy. Školy po něm volaly a ještě náměstek Müllner jim ho sliboval. Tento prvek by totiž tvorbu ŠVP podle RVP ZV ve skutečnosti zdobrovolňoval a kurikulární reforma by se stala tím, čím být měla – totiž možností a nabídnutou šancí pro reformní školy, které toužily po změnách. Školy spokojené v mantinelech stávajících vzdělávacích programů, v nichž dosahovaly dobrých vzdělávacích výsledků, by sice musely „přestoupit“ k „modelovému ŠVP“ (reálně čtvrtému vzdělávacímu programu nahrazujícímu tři dosavadní), ale byly by ušetřeny stovek hodin nenáviděné práce, v níž nenacházejí smysl.

Modelový ŠVP by navíc přinesl víceméně jednotnou podobu vzdělávání v rámci celé republiky, sjednotil učivo (na úrovni ŠVP už závazné), umožnil efektivněji vytvářet učebnice, atd., atd., atd. Osobně tedy pokládám za politováníhodné, že Abeceda a Elektronické učebnice přicházejí s touto iniciativou až teď, kdy má většina škol ŠVP hotový. Nyní už skutečný přínos pro podobu českého vzdělávání představovat nemůže. Teď už je to opravdu jen podnikání.

Současně mě tahle úvaha inspirovala také k nové anketě. Měl podle vašeho názoru vzniknout v rámci oficiální podoby kurikulární reformy modelový ŠVP? Hlasujte na stránce vpravo.

Petr Kukal( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004