stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Prohlášení výboru VOS k výzvě „Všem, jejichž hlas je slyšet“
Vydáno dne 16. 10. 2007 (2102 přečtení)

Na podporu výzvy "Všem, jejichž hlas je slyšet" vystoupil rovněž výbor Vysokoškolského odborového svazu. Prohlášení zveřejňuje Stolzová se souhlasem předsedy VOS Ing. Františka Bartáka.

Prohlášení výboru VOS k výzvě „Všem, jejichž hlas je slyšet“

Výbor Vysokoškolského odborového svazu oslovila výzva „Všem, jejichž hlas je slyšet“. Domníváme se, že jako zástupci pracovníků veřejných vysokých škol patříme k těm, jejichž názor by měla veřejnost znát.

Proto jsme se rozhodli tuto výzvu podpořit a ubezpečit její signatáře o naší vůli přispět k řešení problémů našeho vzdělávacího systému všude tam, kde může být náš názor respektován.

Podle našeho mínění výzva správně pojmenovala řadu nedostatků, které již nyní tíží náš vzdělávací systém a jejichž dopad může být ještě zesílen formálním zaváděním dalších reforem všeobecného vzdělávání. Za nejpodstatnější považujeme postupující rezignaci na pojetí školy jako prostředí, které má naučit děti intenzívně, cílevědomě a odpovědně pracovat, logicky myslet a získávat základní znalosti a dovednosti.

Odmítáme napadání signatářů jako staromilců, případně jako lidí, kteří se chtějí zbavit zodpovědnosti za současný stav. Známe dobře pracoviště autora výzvy, které vychovává kvalitní učitele, stará se o jejich další vzdělávání a vytrvale nejen na nedostatky upozorňuje, ale hlavně pomáhá při jejich napravování. Považujeme proto výzvu za zcela relevantní – jinak bychom se k ní nepřipojili.

Probíhající reforma zavádí pestrou nabídku forem všeobecného vzdělávání až do úrovně jednotlivých škol. Tato idea je jistě pozoruhodná, bohužel vyvolává obavy, že díky panujícím módním a populistickým názorům na vzdělávání pouze posílí již existující problémy.

Doporučovat neinformovaným rodičům, že si mají v této nabídce vybrat pro své dítě tu „správnou“ školu, situaci podle našeho názoru neřeší. Navíc je třeba připomenout, že na řadě míst našeho státu není pro většinu populace výběr realizovatelný.

Náš svaz si je vědom svých možností a své odpovědnosti. Proto trvale upozorňuje na nutnost zkvalitnění a modernizace celoživotního vzdělávání učitelů, se zvláštním důrazem na výchovu učitelů matematiky, přírodních a technických věd. Shodujeme se v tom s prioritami EU, jejíž důraz na budování vzdělané a vzdělávající se společnosti je více než zřejmý a oprávněný.

V Praze, 11. 10. 2007( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004