stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Druhý seznam signatářů výzvy "Všem, jejichž hlas je slyšet"
Vydáno dne 17. 10. 2007 (10180 přečtení)

Po zveřejnění výzvy "Všem, jejichž hlas je slyšet" se na autora doc. Jindřicha Bečváře i a na některé ze signatářů obrátila řada další zájemců o její spolupodepsání. Druhý seznam signatářů Stolzová právě přináší.

Signatáři výzvy
Všem, jejichž hlas je slyšet

(od 20. 9. 2007)

JUDr. Věra Babíčková, advokátka, Vestec u Prahy.

Jiří Babíček, akademický sochař, Vestec u Prahy.

Ivan Baborák, malíř, grafik, externí učitel.

Jan Baltus, šéfredaktor, Technický týdeník.

Doc. Ing. Miroslav Barvíř, CSc., bývalý pracovník
Ústavu automatizace a měřící techniky,
Fakulta elektroniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně.

Doc. PhDr. L’ubomír Belás, CSc., filozof,
vysokoškolský učitel dějin filozofie, Prešov.

Danuše Bělohlávková, emeritní středoškolská profesorka,
Commandeur de l’Ordre des Palmes Académiques.

Mgr. Petra Bělohlávková, Ph.D., hudební teoretik a pedagog,
Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Marek Beneš, manažer,
Bochemie, Ltd., Bohumín.

MgA. Věra Benešová,
filmová a televizní střihačka, Praha.

Mgr. František Berka,
předseda správní rady Nadace sportující mládeže, Plzeň.

Ing. Petr Bernat, Ph.D., technik,
Katedra elektrických strojů a přístrojů,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc., fyzik,
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava,
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, Opava.

Mgr. Karol Bílek, historik,
Literární archiv Památníku národního písemnictví,
předseda Pekařovy společnosti Českého ráje.

Ing. Radim Bína, manager QA,
Synthon, s.r.o., Blansko.

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.,
Katedra statistiky a pravděpodobnosti,
Vysoká škola ekonomická v Praze.

Sylvie Bodorová, hudební skladatelka, Praha.

Jana Boháčová,
vedoucí Městského muzea ve Skutči.

Jiřina Bohdalová, herečka.

RNDr. Daniel Borecký, CSc., geograf,
Katedra geografie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity,
člen komise Rady města Brna pro výchovu a vzdělávání.

Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D., odborný asistent,
Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.

Lubomír Brabec, kytarový virtuos.

MUDr. Ludmila Brachtlová, lékařka,
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Doc. RNDr. Josef Brechler, CSc., fyzik,
vedoucí Katedry meteorologie a ochrany prostředí,
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

MUDr. Pavel Brož, alergolog,
ambulance Alergologie a imunologie, s.r.o., Šumperk.

Lenka Brožová,
ambulance Alergologie a imunologie, s.r.o., Šumperk.

Mgr. Milan Brunclík,
starosta města Mirotice, dříve ředitel základní školy Mikoláše Alše.

PhDr. Milan Buben, filolog,
Ústav dějin křesťanského umění,
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Dr. Ing. Jiří Büllow, odborný asistent,
Katedra teoretické elektrotechniky, Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni.

Mgr. David Burian,
vedoucí pracovník Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ing. František Cempírek, vedoucí technolog,
Kabelovna Děčín-Podmokly, s.r.o., Děčín.

RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc., astronom, emeritní vědecký pracovník,
Astronomický ústav Akademie věd ČR, n
zakládající člen Učené společnosti ČR.

PhDr. Čestmír Císař, diplomat a publicista.

Jiří Coufalík, projektový manager,
Divize vyšších dodavatelských činností, Přerov.

Prof. RNDr. František Cvachovec, CSc., matematik,
vedoucí Katedry matematiky a fyziky,
Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně.

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Ph.D.,
Katedra fyziologie rostlin,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., historik,
rektor Literární akademie,
předseda oborové rady studia českých a československých dějin
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

JUDr. Dimitrije Dohčevič, soudce,
předseda Obvodního soudu pro Prahu 6.

Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., genetik,
Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
člen Učené společnosti ČR.

Ing. Petr Dostalík, jednatel společnosti,
Montáže Engeneering, s.r.o., Přerov.

Dimitrij Dudík, režisér Českého rozhlasu.

Doc. Ing. Petr Duchek, CSc., chemik,
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie,
Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni.

MVDr. Rudolf Dundr, veterinární lékař, Lovosice.

RNDr. Pavel Dusílek, konzultant, AQUATEST, a.s.,
Ochrana a tvorba životního prostředí.

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA,
Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové.

Doc. RNDr. Marie Duží, CSc., logik,
Katedra informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě.

Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.,
Katedra anatomie a biomechaniky,
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Prof.. MUDr. Milan Elleder, DrSc. lékař,
přednosta Ústavu dědičných metabolických poruch,
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice,
člen Učené společnosti ČR.

Doc. PhDr. Jiří Felix, CSc.,
emeritní docent Univerzity Karlovy,
profesor h.c. univerzity v Bukurešti.

Ing. Václav Fiala, CSc., jednatel a ředitel,
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s.r.o., Žatec.

PharmDr. Marie Filipová,
Lékárna Ave Maria, Chlumec nad Cidlinou.

Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc., genetik,
člen European Molecular Biology Organization,
člen Učené společnosti ČR.

Mgr. Dan Freisler, kurátor pro mládež, Havířov.

JUDr. Vladimír Galuška, advokát,
starosta obce Velké Přítočno.

Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Dr. Med. h.c.,
přednosta Ústavu pro histologii a embryologii,
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Ing. Milan Hanousek, Ph.D.,
Univerzita obrany, Brno.

Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc., geodet,
Ústav geodézie, Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně.

PaedDr. Ivo Harák, Ph.D., bohemista, básník a literární kritik,

Katedra bohemistiky, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc., astronom,
Astronomický ústav Univerzity Karlovy.

Mgr. Emil J. Havlíček, duchovní, publicista a překladatel,
farář Církve československé husitské, Ruda nad Moravou – Hostice,
člen Obce překladatelů.

Prof. Ing. Petr Hebák, CSc., matematik,

Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc., fyzikální chemik,
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd ČR,
držitel České hlavy za rok 2003.

Michael Heyrovský, Ph.D., chemik,
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd ČR.

Prof. Ing. arch. Emil Hlaváček, DrSc.,
architekt, vysokoškolský pedagog, Praha.

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., historik,
Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,
člen Učené společnosti ČR.

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., historik,
Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc., historik,
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků,
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Prof. Jana Hlaváčová, herečka a pedagog.

Doc. PhDr. Petr Holý, Dr.,
Katedra české literatury – dějiny umění, Filozofická fakulta Ostravské univerzity.

Prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc., historik umění,
Ústav dějin křesťanského umění, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Ing. Marie Horčicová,
Oddělení řízení jakosti, Glanzstoff Bohemia, s.r.o.

PhDr. Eliška Horelová, spisovatelka, Praha.

MgA. Marta Hrachovinová, herečka a pedagog.

Prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., filozof,
Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity.

Jiří Hubač, dramatik a scénárista.

Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., geograf,
Katedra geografie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

RNDr. Vladislav Chrastný, PhD., chemik,
Katedra aplikované chemie a učitelství chemie,
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc., odborná asistentka,
Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

MUDr. Viktor Jakubík, lékař, Svárov.

PhDr. Václav Jamek, spisovatel, překladatel, publicista, pedagog,
Oddělení francouzské filologie Ústavu románských studií,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Prof. RNDr. František Janouch, CSc., jaderný fyzik a publicista,
zakladatel Nadace Charty 77 a její předseda.

Jan Jirásek, hudební skladatel,
dvojnásobný držitel ocenění Český lev.

Ing. Jaromír Jirka, starosta obce Martínkovice.

Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc., imunolog a mikrobiolog,
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
dlouholetý předseda redakční rady Acta Universitatis Carolinae Medica,
člen etické komise Akademie věd ČR,
zakládající člen Učené společnosti ČR.

Zdeněk John, hudební skladatel a zvukař, Činoherní klub.

JUDr. Petr Jón, právník, Praha 4.

Doc. PhDr. Vladimír Justl, CSc., literární historik a publicista.

Mgr. Hana Kábová, historička a archivářka,
Masarykův ústav – Archiv Akademie věd ČR.

Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc., neurochirurg,
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc.

RNDr. Otakar Kanta, zástupce ředitelky,
Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Zlín.

Mgr. Zdeněk Karlík, ředitel Domu dětí a mládeže, Třinec.

PhDr. Ludvík Kašpárek, hudební kritik a publicista,
ředitel Komorní filharmonie Pardubice.

MUDr. Jiří Kilian, lékař,
primář dětského oddělení Vsetínské nemocnice, a.s.

MUDr. Tomáš Kilian, lékař, Lázně Libverda.

Doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.,
Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity.

ThMgr. Milan Klapetek, akademický pracovník,
Institut celoživotního vzdělávání Vysokého učení technického v Brně.

Prof. PhDr. Pavel Klapil, CSc.,
Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc.

JUDr. Alexandr Klimeš, advokát, Osov.

JUDr. Zdeněk Klimeš, advokát, Havířov.

Mgr. Josef Klusoň, Ph.D., teoretický fyzik,
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.

Ing. arch. Ivan Köhler, architekt, Chrudim.

vProf. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.,
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky,
Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová,
Katedra informatiky a výpočetní techniky,
Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc., emeritní profesor botaniky,
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
vědecký pracovník Botanického ústavu Akademie věd ČR,
člen Učené společnosti ČR.

JUDr. Helena Komárková, advokátka, Praha.

Ing. Zdeněk Konečný, PhD., technik,
Katedra robotechniky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.,
Strojní fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D., matematička,
Fakulta pedagogická Technické univerzity Liberec, proděkanka pro studium.

RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D., odborný asistent,
Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc.

Tereza Kostková, herečka.

Ing. Mojmír Kovář,
mluvčí Fóra angažovaných křesťanů,
exposlanec FS ČSFR.

Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc., matematik,
Matematický ústav UK, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy,
člen Učené společnosti ČR.

Petr Kracík, režisér.

Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc., geolog a paleontolog,
Ústav geologie a paleontologie,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

JUDr. Oldřich Králík, právník.
Oddělení právní a kontrolní, Městský úřad Orlová.

Ing. Arch. Zdeňka Kramolišová, CSc., důchodkyně,
dříve Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně

MUDr. Ondrej Krempaský, lékař, Ostrava.

JUDr. Antonín Křížek, právník, Praha 6.

Doc. PhDr. Libuše Kubů, CSc., filoložka.

Ing. Zdeněk Kunft, poradce,
Delegace Evropské komise v Chorvatsku, Záhřeb.

Doc. Mgr. Václav Kunt, hudebník a pedagog,
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění.

Benjamin Kuras, spisovatel, dramatik a novinář.

MUDr. Tomáš Kyselý, lékař,
Oddělení chirurgie a traumatologie Městské nemocnice Ostrava.

Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., fyzik,
Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Ing. Pavel Langhammer, Ph.D., zástupce vedoucího katedry,
Katedra telekomunikační techniky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Mgr. Ivan Langr, tiskový mluvčí, Zoologická zahrada Liberec.

Ing. Karel Lanzendörfer, manager jakosti a EMS, Frýdek-Místek.

Prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D., teolog,
vedoucí Katedry praktické teologie a mezilidské komunikace,
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (děkanem v letech 2000 až 2006),
člen mezinárodních Bonhoefferových společností: SRN, Holandsko a USA,
člen European Leadership Forum.

Libor Linhart, odborný psycholog, Magistrát města Brna.

MUDr. Jiří Liška, CSc., lékař,
vědecký sekretář Odborné společnosti praktických dětských lékařů,
člen Zastupitelstva města Plzně.

RNDr. Jiří Lom, DrSc., parazitolog,
ředitel Parazitologického ústavu Akademie věd ČR v letech 1990 až 1994,
člen Učené společnosti ČR.

RNDr. Iveta Macurová,
Oddělení rozvoje venkova a zemědělství, Odbor regionálního rozvoje,
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

PhDr. Naděžda Macurová, CSc., literární historička,
vedoucí Literárního archivu Památníku národního písemnictví, Praha.

RNDr. Anna Madryová, Ph.D., matematik,
Katedra matematických metod v ekonomice, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Ing. Petr Machač, GE Money, iSeries SSC manager.

Jaroslav Majer, zaměstnanec oddělení dopravy a správních agend,
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Plzeň.

Jana Malá, herečka.

Ing. Vladimír Malenovský, Ph.D., vědecký pracovník,
Université de Sherbrooke, Québec, Canada.

PaedDr. Helena Mandelová,
předsedkyně Asociace učitelů dějepisu.

Mgr. Lenka Mandryszová, překladatelka,
ředitelka soukromé jazykové školy IONA centrum, s.r.o., Český Těšín,
šéfredaktorka dvouměsíčníku Těšínské listy.

Mgr. Michal Marušák, koordinátor kvality,
Policie ČR, Správa Jihočeského kraje.

Dr. Phil. Jaromír Máša, Dipl. Theol. h.c.,
literární a technický překladatel, Praha 8.

Ing. Antonín Matějka,
BUCKLEY ASSOCIATES, a.s., Praha 4.

Dipl.-Ing. Karel Mayer, MI Manager, Glanzstoff Bohemia, s.r.o., Lovosice.

MUDr. Aleš Medřický, lékař, Brno.

MUDr. Vladimír Melč, chirurg, Žatec.

Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., chemik,
Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.

Jiří Menzel, režisér.

Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., informatik,
Katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze,
Katedra počítačů, Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického.

Prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc., matematik,
Ústav informatiky, Podnikatelská fakulta Vysokého učení technického v Brně.

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., chemik,
Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

MgA. Petr Mikeska, režisér a herec.

Mgr. Jiřina Miklušáková, překladatelka a učitelka,
Vyšší odborná škola publicistiky v Praze.

Prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc., profesor srovnávací literární vědy,
Filozofická fakulta Ostravské univerzity.

PhDr. Roman Miletín, pedagog a psycholog, Pardubice.

Doc. RNDr. Jan Minář, DrSc., biolog,
předseda Slovanského výboru ČR.

JUDr. Milan Misař, právník, Bruntál.

Ladislav Míšek, básník, spisovatel, podporovatel a mecenáš české vědy.

Josef Möller, podnikatel,
člen Dozorčí rady Hospodářské komory ČR, Hradec Králové.

Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., jazykovědec,
Katedra slavistiky, děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc., emeritní profesor,
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc., fyzikální chemik,
vedoucí Katedry jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Luděk Munzar, herec.

Ing. arch. Jan Mysliveček, architekt, Praha 4.

Jiří Myška, Test Engineer,
Ingersoll Rand Equipment Manufacturing ČR, s.r.o.,
Researche & Development Centre Pratur,
Sound and Vibration Laboratory.

Ing. Roman Nádhera, APPLIC, s.r.o., Liberec.

Bořivoj Navrátil, herec.

Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., lékař a radiobiolog,
vedoucí Katedry radiologie a toxikologie,
proděkan pro vědu a výzkum, Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích.

MUDr. Ondřej Navrátil, lékař,
Neurochirurgická klinika Brno-Bohunice,
nyní stážista na neurochirurgické klinice Helsinki, Finsko.

Ing. Jaroslav Němec, marketing manager, Dělnický dům, Jihlava.

PhDr. Květoslava Neradová,
zakladatelka Vyšší odborné školy publicistiky v Praze.

Mgr. Petr Nohel, vedoucí Oddělení služeb pro podnikatele,
Odbor konkurenceschopnosti, Divize rozvoje podnikání,
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Věra Nosková, spisovatelka.

Mgr. Jan Sebastian Novotný,
Prezident Czech Society for FASD Studies,
šéfredaktor časopisu Journal of FASD,
odborný asistent na Katedře pedagogické a školní psychologie,
Pedagogická fakulta Univerzity Ostrava.

Jiří Novotný, překladatel, Hradec Králové.

JUDr. Jiří Novotný, důchodce, Hradec Králové.

Doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc., geofyzik,
Katedra geofyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Prof. RNDr. Ivan Ohlída, DrSc.,
Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,
poslanec Parlamentu ČR,
člen školského výboru a předseda podvýboru pro vědu a vysoké školy.

Mgr. Vlastimil Oncirk, lektor jazyků a překladatel.

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., biochemik,
člen European Molecular Biology Organization,
předseda Akademie věd ČR (od roku 2005),
zakládající člen Učené společnosti ČR.

PhDr. Zbyněk Jan Pačes, CSc., filolog, pedagog, překladatel, Černošice.

Ing. arch. Richard Pechoušek, architekt, Písek.

Šimon Pellar, překladatel,
předseda Rady uměleckých obcí,
Vicepresident European Council of Artists.

RNDr. Petr Petráš, CSc., vědecký pracovník,
Státní zdravotní ústav,
Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie, Praha.

Doc. JUDr. Jiří Pipek, CSc.,
Ústav státu a práva, Akademie věd ČR.

Doc. Ing. Pavel Pivoňka, CSc.,
Katedra elektrických pohonů a trakce, Fakulta elektrotechnická ČVUT.

RNDr. Ladislav Plánka, CSc., fyzický geograf a kartograf,
Ústav geodézie, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně.

MUDr. Libor Počta, CSc., lékař,
jednatel české pobočky rakousko-italské farmaceutické firmy Torrex Chiesi.

Jiří Pokorný, dramaturg, odborný asistent,
Městské divadlo, Český Krumlov,
Katedra pedagogiky, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

JUDr. Brigita Poláčková, právník, Poliklinika Bohnice.

Mgr. Jana Poláková, vedoucí sbírkového oddělení,
Muzeum romské kultury, Brno.

Prof. RNDr. Robert Ponec, DrSc., chemik,
Ústav chemických procesů, Akademie věd ČR.

Ing. Libor Potočiar, technický specialista, SPOLANA Neratovice.

Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., lékař,
Ústav patologie – Bioptická laboratoř II, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Doc. MUDr. Viera Povýšilová, CSc., lékař,
Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

JUDr. Zbyněk Pražák, advokát.

Ing. Vladimír Procházka, výtvarník, bývalý pedagog,
Tiskárna-DTP, KOH-I-NOOR, a.s.

Prof. Ing. Václav Průcha, CSc., Katedra hospodářských dějin, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze.

Pavel Přeučil, šéfredaktor časopisu 21. století.

Doc. MUDr. Pavel Pučelík, CSc., fyziolog,
Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň.

Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., matematik,
Katedra aplikované matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy,
člen Učené společnosti ČR

PhDr. Václav Rameš, historik a archivář,
ředitel Státního oblastního archívu v Třeboni.

Ing. Jaroslav Randáček , Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p.o.

Prof. PhDr. Jan Rataj, CSc., historik a politolog,
Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Ing. Zuzana Roldánová, MSc., kancléřka,
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, historik umění,
Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Ústav dějin křesťanského umění, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy.

Petr Ruttner, scenárista a režisér.

PhDr. Vladimír Růžek, archivář a historik,
Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra,
výkonný redaktor ústřední vědecké revue českých archivářů Sborníku archivních prací.

PhDr. Vratislav Ryšavý, historik umění a obecný historik,
Národní památkový ústav, Plzeň.

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc., psycholog,
Psychologický ústav, Akademie věd ČR.

JUDr. Bohumil Sadílek, právník, Valašské Meziříčí.

Mgr. Pavla Sadílková, učitelka, Valašské Meziříčí.

JUDr. Ladislav Salvet, advokát, AK Praha 4.

Ing. Jiří Samsonek, Ph.D., Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín.

Martin Sedláček, Finance Controller, Amer Sports Czech Republic, Prague.

Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc., matematik a informatik,
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s., rektor v letech 2003 až 2004.

Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc.,
Katedra společenských věd, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity.

MUDr. Richard Sequens, Ph.D., chirurg, senátor,
předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR.

Doc. Zuzana Sílová, Ph.D., divadelní dramaturgyně a historička,
Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze.

Prof. RNDr. Petr Simon, matematik, Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, MFF UK.

Helena Slavíková, dramaturg, Centrum dramatické tvorby České televize.

MUDr. Vratislav Smolka, lékař,
Jednotka intenzívní a resuscitační péče, Dětská klinika, Fakultní nemocnice, Olomouc.

Doc. Ing. Josef Soukup, CSc.,
vedoucí Katedry agroekologie a biometeorologie,
Fakuta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze.

Roman Srp, vice-prezident, Sdružení pro dopravní telematiku ČR, Praha.

PaedDr. Mgr. Milan Stehlík,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, prevence kriminality, Magistrát města Hradec Králové.

Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc., chemik,
Ústav organické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Alfréd Strejček, herec.

Daniel Strož, básník, publicista, nakladatel,
poslanec Evropského parlamentu.

Lenka Střížovská, grafička, občanka, které není lhostejné, co se kolem ní děje.

Jindřich Suchánek, redaktor TV NOE a projektový manažer Arcibiskupství olomouckého.

Doc. Ing. Miron Suškevič, DrSc., odborný poradce v zemědělství, Brno.

Jiří Svoboda, stavební kontraktor, Charlote, North Carolina, USA.

Doc. Ing. Miroslav Svoboda,
Ústav řízení systémů a spolehlivosti, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci.

Doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc., fyzik,
Katedra fyziky kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Prof. Ing. Stanislav Svoboda, DrSc., ekonom,
Katedra manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze,
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

Ing. Richard Szotkowski, ředitel, Městská policie Opava.

Ing. Pavel Szturc, Ph.D., ředitel společnosti,
Vědecko-technologická společnost ForsTEEL, s.r.o., Ostrava,
nyní národní expert ČR v Evropské komisi, Fond uhlí a oceli, Brusel.

Doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D., matematička,
Katedra matematických metod v ekonomice, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Milan Šebesta, houslový virtuos.

RNDr. Vladimír Šedivý, CSc., antropolog a ergonom,
Ústav lesnické a dřevařské techniky, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

RNDr. Zdislav Šíma, CSc., astronom,
Astronomický ústav, Akademie věd ČR.

PhDr. Martin Šimsa, PhD., filozof,
Katedra politologie a filozofie, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

MUDr. Jiří Škrdlant, lékař.

PhDr. Pavel Šmejkal, PhD., editor,
Lidové noviny, Anděl Media Centrum, Praha.

Doc. Pavel Šolín, Ph.D., matematik,
docent v oboru aplikovaná matematika,
The University of Texas, USA.

Ing. Václav Špalek, Automation Supervisor,
THYSSEN Krupp Dortmund Germany,
Pohang, South Korea.

Doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc., biofyzik,
Biofyzikální ústav Akademie věd ČR,
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR,
člen Učené společnosti ČR.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.,
Ústav betonových a zděných konstrukcí,
děkan Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně,
člen Inženýrské Akademie ČR.

PhDr. Jiří Štilec, CSc., vedoucí oddělení hudebního managementu,
Hudební fakulta Akademie musických umění, Praha,
ArcoDiva management, Praha.

MUDr. Jaroslav Štuj, CSc., lékař,
Klinika dětské chirurgie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

PhDr. Věra Šustíková, muzikoložka.

RNDr. Hana Švecová, Field Trainer, Pfizer Czech Republic, Praha.

MgA. Tomáš Thon, koncertní varhaník,
pedagog Církevní konzervatoře Opava,
vydavatel barokní varhanní hudby,
ředitel Mezinárodního varhanního festivalu barokní hudby.

Ing. Miloš Tita, zastupitel Libereckého kraje, zastupitel města Ralsko.

Prof. Ing. František Toman, CSc.,
vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie,
Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Vlastislav Toman, publicista a spisovatel, Praha 8.

RNDr. Ivan Tomáš, CSc., fyzik,
vedoucí Oddělení magnetismu, Fyzikální ústav, Akademie věd ČR.

Pavel Toufar, spisovatel, Praha.

Doc. Ing. Jiří Trešl, CSc., matematik,
Katedra statistiky a pravděpodobnosti, Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze.

Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc, historik,
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě,
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

PhDr. Marie Uhlířová, dramaturgyně, externí spolupracovnice ČT.

Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.,
ředitel Ústavu jižní a centrální Asie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,
člen Učené společnosti ČR.

Štěpán Valenta, revizní technik elektro,
svazový předseda Českého elektro svazu, Praha,
člen vedení Unie elektrotechniků ČR.

RNDr. Alice Valkárová, DrSc., fyzička,
Ústav částicové a jaderné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy,
předsedkyně České fyzikální společnosti.

Mgr. Marie Valtrová, vedoucí divadelního a filmového úseku, Městská knihovna v Praze.

Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., antropolog a primatolog,
Katedra biologie a ekologické výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Doc. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., historik, n
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR,
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

JUDr. Karel Vaňhara, vedoucí právník, MESIT holding, a.s.

Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., profesor pro obor informační management,
Katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.

Doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc., matematik,
Matematický ústav, Akademie věd ČR.

Tomáš Velička, specialista na sociálně patologické chování dětí a mládeže, Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava.

Miroslava Věrčáková, výtvarnice, Praha.

Doc. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc., historik,
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka,
Vysoká škola ekonomická v Praze.

Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc., muzikolog a skladatel,
Hudební fakulta Akademie musických umění, Praha.

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., literární historik,
vedoucí Katedry českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni,
člen Obce českých spisovatelů.

Prof. František Vodák, DrSc., fyzik,
Katedra fyziky, Stavební fakulta Českého vysokého učení technického.

RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.,
Masarykův onkologický ústav v Brně,
člen Učené společnosti ČR.

Prof. Jaroslav Vostrý, divadelník,
Divadelní fakulta Akademie musických umění, Praha.

Luboš Votroubek, herec, moderátor, pedagog,
moderátor zábavných programů a akcí pro děti i dospělé,
ředitel Domu dětí a mládeže, Kolín.

Prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc., fyzikální chemik,
Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.

PhDr. Zdeněk Všelicha, režisér a scenárista.

Václav Vydra, herec.

Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc., chemik, vysokoškolský pedagog, Valašské Meziříčí.

Prof. RNDr. Ivan Wilhelm, DrSc., fyzik,
Ústav částicové a jaderné fyziky,
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy,
rektor Univerzity Karlovy v letech 2000 až 2006,
člen výboru Evropské univerzitní asociace se sídlem v Ženevě (2000 až 2006),
člen řídícího výboru Světové asociace univerzit se sídlem v Paříži.

Prof. PhDr. Vladimír Wolf, historik,
Katedra náboženské výchovy a charitativní práce, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

PhDr. Marta Zavřelová, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

Doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.,
Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.

Ing. Jan Zdebor, CSc., vedoucí odboru,
Servis jaderných elektráren, Škoda JS, a. s.

Ivan Zelenka, hudební skladatel a dirigent.

Zdeněk Zelenka, scenárista a režisér.

Doc. Ing. Jiří Zeman, DrSc., důchodce.

Prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.,
Ústav energetických materiálů, Fakulta chemické technologie Univerzity Pardubice.

MUDr. Josef Zemánek, praktický lékař pro děti a mládež.

PaedDr. Renata Zemánková, speciální pedagog.

Ing. Helena Zídková, Ph.D., odborná asistentka,
Katedra technologie obrábění, Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc., bohemistka,
Katedra bohemistiky, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Doc. Ing. František Zvoneček, Ph.D.,
Katedra technologie obrábění, Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni.

PhDr. Jaromír Žák, středoškolský profesor v důchodu, Dobříš.

RNDr. Renata Žaludová, CSc.,
Oddělení fyziologie a imunologie živočichů,
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.Soupis dalších signatářů se postupně zpracovává.( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004