stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Reakce RNDr. Dominika Dvořáka na poslední zde zveřejněný text doc. RNDr. Jindřicha Bečváře, CSc.
Vydáno dne 16. 12. 2007 (2153 přečtení)

Stolzová přináší krátkou reakci RNDr. Dominika Dvořáka na text doc. Bečváře, zveřejněný zde 12. prosince. Její věcný, kultivovaný tón je pro mě nadějí, že tento web má skutečně šanci stát se platformou normálního, rozumného dialogu.

Po určitém váhání jsem se rozhodl reagovat na poslední text docenta Bečváře uveřejněný na tomto webu dne12. prosince. Konec konců jsem tam zmíněn asi pětkrát (přičemž jednou je moje jméno psáno s malým písmenem na začátku – gramatické hrubky se vloudí do textu nejen studentům pana docenta, ale i jemu samému, a ostatně často i mně). (Chybu jsem vyrobil já při převodu textu z PDF do HTML – pozn. redaktora P.K.) Pokusím se být maximálně stručný, a budu tentokrát mluvit jen za sebe, ne za kolegy z pracoviště. Chci zdůraznit tři věci:

1. V mnoha věcech s doc. Bečvářem souhlasím. Současnou kurikulární reformu považuji v lepším případě za nedodělek jak z hlediska plánování, tak především z hlediska realizace. Mám dokonce obavu, že některé důležité části reformy jsou koncepčně špatně. To se týká zejména decentralizace tvorby kurikula, která může přinést úplně jiné výsledky, než by si iniciátoři reformy přáli.

2. Přesto se mi stále zdá, že Výzva je dokument, který českému školství nepomůže. Jak souhlasné i nesouhlasné reakce na něj ukazují, vede jen k tomu, že se houfec reformátorů i tábor konzervativních kritiků dále opevňují ve svých pozicích, kde se utvrzují ve své pravdě bez ochoty naslouchat těm, kdo s nimi nesouhlasí bezvýhradně.

3. I když zrovna kurikulární reforma je všechno jiné než dokonalé dílo, přesto stále nacházím dost důvodů radovat se z vývoje naší společnosti. Jeden z důvodů relativního klidu v mé duši je, že škola není jediným, a možná ani hlavním místem učení současných dětí. A proto přeju správci tohoto webu, jeho rodině a všem odpůrcům i zastáncům současných změn ve školství pokojné Vánoce bez obav o osud české vzdělanosti, hezké dárky pod stromeček a zdraví a klid do Nového roku.

Dominik Dvořák( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004