stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová přináší vyjádření SČKN ke zvýšení DPH u knih a učebnic
Vydáno dne 02. 01. 2008 (2154 přečtení)

Se souhlasem tajemníka SČKN pana Jiřího Vedrala přináší Stolzová vyjádření Svazu českých knihkupců a nakladatelů ke zvýšení DPH u knih a učebnic, k němuž od Nového roku dochází.

Vyšší DPH u knih uškodí české vzdělanosti

Zvýšení DPH u knih z 5 % na 9 % v době kontinuálně klesajícího zájmu dětí o čtení je chybným krokem, který se sice okamžitě projeví vyšším daňovým výnosem, dlouhodobě však sníží úroveň vzdělanosti budoucí české populace.

Devítiprocentní daň z přidané hodnoty zařadí Českou republiku v rámci zemí EU na jednu z předních příček ve výši DPH u knih. Pro zvýšení DPH právě v tomto případě neexistuje žádné logické odůvodnění. A pokud existuje ekonomický důvod pro sblížení sazeb DPH, měl by toto rozumný stát zohlednit zvýšením svých výdajů do knižní kultury, zvýšením rozpočtu knihovnám na obnovu knižních fondů a školám na nákup učebnic. V tomto směru je inspirativní přístup Velké Británie a Irska. Jejich vlády vůbec nezatěžují knihy daní z přidané hodnoty, přestože obyvatelé těchto zemí mají díky rodnému jazyku přirozený přístup k mnohonásobně většímu množství titulů, než je tomu u nás.

Větší zdanění knih není kompenzováno vyššími výdaji státu na knižní kulturu či na učební pomůcky. Rostoucí cena učebnic a vzdělávacích materiálů tak zvýší náklady na vzdělání, které se dotknou přímo daňových poplatníků. Ve vyspělých zemích s vyšším DPH u knih (pouze Rakousko a Dánsko), kompenzuje stát školám takové zdanění vyššími dotacemi, které jsou určeny na nákup učebnic. Například v Rakousku dostávají od státu základní školy zhruba desetinásobek finančních prostředků na nákup učebnic než školy v České republice. To jim umožňuje téměř stoprocentní výměnu učebnic každý školní rok a tím jejich rychlou modernizaci. Kvůli nepochopitelně nízkým státním dotacím jsou v českých základních školách stále používány učebnice staré i 20 let. V případě středních škol náš stát dokonce neposkytuje dotace na nákup učebnic vůbec. Zvýšení DPH knihy a učebnice opět o něco vzdálí naší dospívající populaci.

Plánované zvýšení DPH u knih je v rozporu s politikou zvyšování vzdělanosti národa. Zvýšení DPH kombinované s rychlým nárůstem vstupních cen energií a surovin povede jednoznačně ke zvýšení prodejních cen knih a v důsledku toho k omezení jejich dostupnosti zejména pro rodiny s dětmi a osoby se středními a nižšími příjmy. Zvýšení cen knih se projeví snížením jejich prodeje, neboť čeští nakladatelé nemají oproti jiným výrobcům možnost pokles svých tržeb kompenzovat vývozem do zahraničí. Na rozdíl od vydavatelů periodik jsou knižní nakladatelé zcela závislí na tržbách z přímého prodeje své produkce, neboť nemohou pokrývat alespoň část svých nákladů příjmem z reklamy. Vzhledem k polygrafickým specifikům výroby knih lze očekávat snížení počtu vydávaných titulů. To se dotkne především nízkonákladové a regionální literatury, jež však zaujímá nezastupitelné místo v kultuře každého národa.

V Praze dne 5. 12. 2007

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

(Zdroj: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o.s., Klementinum 190, 110 01 Praha 1)( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004