stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová blahopřeje
Vydáno dne 28. 03. 2008 (2355 přečtení)

Dnes je Den učitelů. Je přitom úplně jedno, co o tom soudí OSN, která v roce 1994 vyhlásila Mezinárodním dnem učitelů 5. říjen. Osmadvacátého března 1592 se narodil Jan Komenský (to křestní jméno Amos mu myslím strašně ubližuje, činí z něj dokonalého exota), Učitel národů. Jaké lepší datum už bychom chtěli pro Den učitelů hledat?

Mimochodem, kdyby vás zajímalo, co význačného pro světovou pedagogiku se odehrálo 5. října, pak vězte, že v roce 1883 zemřel tatínek Jana Nerudy Joachim Barrande a týž den v roce 1938 abdikoval prezident Edvard Beneš. Kdo můžeš chápati, chápej.

Přitom se ovšem OSN nechtěně podařilo říjnovým kontextem Mezinárodního dne učitelů poměrně přesně postihnout charakteristiky této profese u nás. Na říjen totiž připadá také Mezinárodní den seniorů, Světový den duševního zdraví a Světový den za vymýcení bídy.

Komenský dneška

Krom toho se dva dny před Komenským a 346 let po něm narodil náš největší žijící filosof výchovy R. D. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. Připadá Vám, že jsem se zrovna zbláznil? Že jsem definitivně ztratil veškerou soudnost, srovnávaje jednoho z mnoha českých profesorů s Učitelem národů? Jenže proč? Proč si pořád myslíme, že nikdo nemůže ve své době dosáhnout úrovně, které v té svojí dosáhl Komenský? Protože on svoje spisy napsal v ruce, zatímco dnešní filosofové je píší ve Wordu?

Kdepak, zdá se mi, že podobností je tu víc, než si myslíme. Velikost Janova pedagogického díla vyrůstá ve velké míře z toho, že pedagogiku chápal jen jako komplementární doplněk svého díla filosofického a svého působení politického. V jeho pedagogice se odráží jak filosofická erudice, tak teologická připravenost a evropský rozhled.

Také profesor Piťha se nevěnoval primárně pedagogice. Na Filosofické fakultě UK vystudoval češtinu, obecnou lingvistiku a historii, na Matematicko-fyzikální fakultě UK matematickou lingvistiku a soukromě ještě katolickou teologii (na kněze byl v roce 1969 tajně vysvěcen v holandské Bredě). Proto i jeho pedagogické myšlení roste z mimořádné filosofické erudice, podložené teologickou průpravou. Působení na evropské akademické půdě (např. univerzita v Leidenu či Mezinárodní institut pro humanitní studia holandské královské akademie) mu pak zaručuje potřebný rozhled a nadhled. Příležitost uplatnit své nevšední lidské kvality v politice získal jako ministr školství ve vládě Václava Klause v letech 1992 – 1994. Jaké větší paralely ještě potřebujeme?

Dnes je Den učitelů. Před 416 lety se narodil Jan Komenský. A předevčírem oslavil 70. narozeniny člověk, který zanechal (nejen) v české pedagogice (nejen) 90. let stopu, jíž bude nepochybně sledovat ještě řada dalších generací. A celá jedna generace učitelů, kterou profesor Piťha za svého působení na PedF UK formoval, by nebyla taková, jaká je. Ani já bych nebyl tím, kým jsem...

Všem učitelům přeji k jejich dnešnímu svátku mnoho radosti z jejich práce; profesoru Piťhovi pak přeji hodně zdraví, klidu a tvůrčích sil do dalších let.

Petr Kukal( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004