stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Jak oslavit Mezinárodní den komunitních škol?
Vydáno dne 25. 02. 2010 (1639 přečtení)

Komunitní školy popravdě nejsou tím, co by v oblasti základního školství nějak významně poutalo mou pozornost. Na druhou stranu to také není nic, s čím bych měl problém. Když mě tedy kolega Marek Lauremann upozornil na Mezinárodní den komunitních škol a požádal mě o otištění krátké informace, nečinilo mi žádnou obtíž mu vyhovět. Ostatně v rozumných časech 19. století byla škola centrem komunity obce jaksi samozřejmě a přirozeně.

JAK OSLAVIT MEZINÁRODNÍ DEN KOMUNITNÍCH ŠKOL?

Blíží se 1. březen, což pro mnoho z nás neznamená více než jen další list v kalendáři nebo začátek nového měsíce. Ale od roku 2000 je v širším mezinárodním hnutí komunitních škol znám právě jako Mezinárodní den komunitních škol. V ČR je to stále poměrně málo známý termín, nicméně v roce 2007 byl díky úsilí Nové školy, o.p.s., poprvé výrazněji popularizován. Uskutečnila se tisková konference MŠMT, k tématu mluvil Ondřej Liška a zejména se k oslavám a připomenutí tohoto dne přihlásilo hned několik škol, zejména těch, které byly zapojeny do projektu Přeměna škol na centra komunit.

K čemu oslava Mezinárodního dne komunitních škol slouží?
Především je dobrou příležitostí k propagaci programů komunitních škol. V řadě zemi se jedná o celonárodně organizovanou aktivitu, do níž se školy přihlašují, vyměňují si své zkušenosti a jejich výstupy jsou dále prezentovány a propagovány.

Například v Rusku existuje akce nazvaná „Dopisující si škola". Školy se k určitému datu (většinou k 1. únoru) přihlásí koordinačnímu výboru, který následně pomůže vytvořit dvojice škol, jež si budou navzájem dopisovat. Každá taková škola obdrží poštovní adresu partnerské školy, které by měla napsat klasický dopis. Škola může poslat partnerské škole v obálce soubor dětských kreseb, fotografií nebo eseje, které představují jejich školu jako školu komunitní. Pro rok 2009 bylo vybráno téma "Komunitní škola očima dětí". Z obdržených dopisů je pak možné uspořádat prezentace nebo výstavu věcí zaslaných a vytvořených na partnerských školách. Také je možné o společných aktivitách napsat článek publikovaný na adrese http://cs-network.ru, kde budou následně zveřejněny výsledky ze všech zapojených škol.

Jak oslavit a připomenout si tento den?

 • Uspořádejte ve škole neformální snídani pro rodiče.
 • Pozvěte všechny lidi, kteří vám pomohli uskutečnit nějakou zajímavou aktivitu, a veřejně je oceňte.
 • Pozvěte místní a hovořte s nimi o tom, jaké nové aktivity byste mohli začít dělat.
 • Naplánujte zahájení nové aktivity vašeho komunitního centra právě na tento den.
 • Uspořádejte den otevřených dveří – ukažte vaše aktivity místním.
 • Využijte tento den k tomu, abyste poděkovali dobrovolníkům, učitelům, zaměstnancům školy…
 • Uspořádejte jarmark.
 • Uskutečněte sportovní a umělecké festivaly, setkání, koncerty .
 • Zrealizujte výstavy (fotografie, kresby ....).
 • Pořádejte soutěže (eseje, poezie, ...).
 • Vydávejte tiskové zprávy a pořádejte tiskové konference.
 • Výše uvedený soubor představuje pouze několik návrhu na to, co by bylo možné udělat pro zviditelnění myšlenky komunitní školy právě na vaší škole a ve vašem okolí. Pro další informace a náměty si můžete přečíst zprávu z oslav Mezinárodního dne komunitních škol v roce 2007. V letošním roce se prozatím do oslav zapojily např. ZŠ Hostýnská z Prahy, ZŠ Bohdíkov na Olomoucku a ZŠ Jihomoravské náměstí v Brně.

  Pokud máte zájem zapojit se do Mezinárodního dne komunitních škol v ČR v roce 2010, napište nám prosím na adresu komunitniskoly@email.cz. Můžete napsat o tom, co chcete uskutečnit, anebo vám můžeme s přípravou nějaké akce poradit.

  S přáním pěkného dne a mnoha dobrých nápadů. n
  Marek Lauermann  ( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

  Vyhledávání  © Petr Kukal, 2004