stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová představuje KÁNON FILMU
Vydáno dne 08. 10. 2010 (1708 přečtení)

Díky článku na webu Stolzová se na mě před časem obrátil Ing. Jiří Králík, jedna z čelních postav české filmové obce, dlouholetý ředitel Letní filmové školy Uherské Hradiště, někdejší předseda Asociace českých filmových klubů a zakladatel projektu FILM a ŠKOLA, s nabídkou spolupráce na projektu KÁNON FILMU. Oč jde?

“WHEN I FIRST SAW ‘THE WIZARD OF OZ’ IT MADE A WRITER OUT OF ME.”
SALMAN RUSHDIE

I přes mnoho změn v systému všeobecného vzdělávání na základních a středních školách stále chybí koncepční a přirozené začlenění filmové a audiovizuální výchovy. Přitom právě tato oblast zásadně ovlivňuje úroveň myšlení, vkusu a estetického vnímání nejmladší generace, která v této oblasti tráví suverénně nejvíce svého volného času (sledování filmů, televizních programů...). Jestliže v ostatních oblastech (literatura, hudební výchova, výtvarné umění) učitelé mohou pomoci s kultivací a správnou orientací, v oblasti filmové a audiovizuální tento vliv pedagogů je stále velmi malý a nekoncepční.

Přitom film a audiovize je takřka ideálním a efektivním prostředkem pro zásadní změnu vkusu, zájmu i kvality kritického estetického vnímání. Bohužel v drtivé většině právě směrem negativním – bez asistence a podpory pedagogů se ke studentům dostávají spíš díla nekvalitní, komerční a nevkusná, která velmi rychle dokáží zkazit mnohdy pracně budovaný vkus a estetické vnímání studentů. Ale – stejně jako v každém umění – existují i díla, která naopak mohou velmi rychle tento vkus i estetické vnímání výrazně zlepši nebo obrátit přirozenou cestou studentovu pozornost správným a žádoucím směrem (viz citát spisovatele SALMANA RUSHDIHO, který přiznává, že na základě zhlednutí filmu ČARODEJ ZE ZEMĚ OZ se rozhodl stát se spisovatelem).

Zakázat anebo ignorovat tuto sílu filmu a audiovize rozhodně není řešením. Mnohem efektivnější je právě využití této úžasné síly filmového / audiovizuálního díla – pochopitelně díla, které splňuje atributy kanonické a může velmi rychle nasměrovat zájmy studentů správným a žádoucím směrem. Mnozí učitelé již sami aktivně tento způsob využívají a stejně jako většina úspěšných zahraničních projektů přirozeně začleňují film a audiovizi do systému všeobecného vzdělávání. A právě zahraniční zkušenosti (především z Anglie, severských zemí, ale i Polska) byly velkou a důležitou inspirací pro vznik projektu KÁNON FILMU.

KÁNON FILMU

Podstatou a cílem projektu rozhodně není sledování filmů ve vyučování, ale přirozené a efektivní využití databáze časem prověřených a stále inspirujících a fascinujících kvalitních filmových děl v mimoškolním čase. Aktivitou a různými ověřenými pedagogickými metodami lze vzbudit zájem a potřebu studentů tato díla shlédnout a efektivně tento zážitek a prožitek využít ve vyučování. Projekt rovněž nabízí alternativní řešení problému občasných, ale stále ještě přetrvávajících „povinných“ školních filmových projekcí, které v drtivé většině mají charakter pouze relaxační a nejsou vůbec anebo velmi zřídka využity v dalším vyučování. Důležitou součástí projektu je i přirozené posilování schopnosti studentů rozpoznat vlastnosti kanonického díla, a to nejenom filmového, ale i literárního, divadelního, hudebního i výtvarného.

Od 1. září 2010 byl díky iniciativě a dvouletému úsilí VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU PEDAGOGICKÉHO prosazena možnost zařazení nepovinného předmětu FILMOVÁ / AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVA do vyučování na základních školách a nižších gymnáziích(díky zařazení doplňujícího vzdělávacího oboru Filmová/Audiovizuální výchova do RVP ZV). Pedagogové tak mohou konečně využít hned několika projektů a aktivit, které se zabývají touto výchovou. Projekt KÁNON FILMU může vytvořit velmi dobrý základ pro aplikaci těchto dalších projektů, ale i dosavadní zkušenosti pedagogů.

Možnost podrobněji seznámit se současným legislativním i praktickým stavem zavádění filmové / audiovizuální výchovy u nás i v zahraničí nabízí panelová diskuse, která proběhne v pondělí 18. října 2010 (od 13:30) v pražském kině ATLAS s následujícím programem:

1. úvod a informace o koncepci Filmové / audiovizuální výchovy jako Doplňujícího vzdělávacího oboru a možnostech jejího začlenění do výuky na základních školách a gymnáziích, případně koncepce filmové a audiovizuální výchovy Ministerstva kultury ČR.
PaedDr. Markéta Pastorová + zástupce MK ČR

2. prezentace současných domácích projektů a aktivit audiovizuální a filmové výchovy.
Rudolf Adler (FAMU)

3. prezentace polského projektu FILMOTEKY SZKOLNE a stávající koncepce audiovizuální a filmové výchovy v Polsku http://www.filmotekaszkolna.pl/.
Anna Niderhaus (Polský filmový institut)

4. KÁNON FILMU - nový projekt vytvoření základu pro audiovizuální a filmovou výchovu
Jiří Králík (autor projektu), Petr Kukal (ALTUS Training Center / Stolzová.cz) a Martin Pomothy (CSFD)

5. diskuse s účastníky diskuse

V případě zájmu o panelovou diskusi a prezentované projekty jsme připraveni přeposlat na Vaši e-mailovou adresu podrobnější materiály.

Jiří Králík, koordinátor setkání
e-mail: jirka.kralik@seznam.cz
tel : 602 704620

FILMOVÁ / AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVA
panelová diskuse 18. října 2010
kino ATLAS (Sokolovská 1, Praha 8)
13:30 – 16:00 hodin( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004