stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová přináší otevřený dopis prof. Petra Piťhy ministrům české vlády
Vydáno dne 21. 10. 2010 (3107 přečtení)

Vážení čtenáři, prof. Petr Piťha, někdejší ministr školství a dlouholetý vysokoškolský pedagog reaguje otevřeným dopisem adresovaným ministru školství, ministru kultury, ministru práce a sociálních věcí a ministru financí na stav státních maturit, jak ho vnímá po jejich říjnové generálce. Jeho text vyjde patrně v zítřejší MF Dnes, Lidových novinách a za týden v Učitelských novinách. Vy si jej ale můžete přečíst už dnes.

V Praze 21.10.2010

Vážení páni ministři,

dovoluji si Vás oslovit ve vážné věci, která se týká školství, kultury a ekonomiky naší země. Vím, že jste ve svých funkcích necelé čtyři měsíce a že držíte v rukách výsledky dlouhého předchozího vývoje. Jde o otázku státních maturit. Seznámil jsem se s tím, co je právě zkoušeno a má být uvedeno do praxe v příštím roce. Myslím, že to vyžaduje Váš plný zájem. Jde o zmetek, který už byl velice nákladný a bude dál odčerpávat peníze potřebné jinde.

Nebudu detailně komentovat všechna chybná místa tohoto díla. Svádělo by to k hořké ironii, která by zastřela krutou podstatu problému. Jde totiž o grandiózní nesmysl, pod který by se nepodepsal snad ani nabubřelou pitomostí proslulý Sekorův Brouk Pytlík. Je třeba zůstat věcný a zamyslet se nad vzniklým problémem.

Vycházím z toho, že státní maturita by měla být jednotně a jednoznačně platným kvalifikačním dokumentem svého držitele. Mohla a měla by být dokumentem, který by bez dalšího zkoušení otevíral přístup k vysokoškolskému studiu. To lze zařídit.

Vyvstává řada otázek:
1. Není v tom znehodnocena už tím, že má dvě varianty – lehčí a těžší – z nichž si student může vybrat?
2. Není ve své kvalifikační jednotnosti podryta tím, že část látky (česká literatura) si žáci vybírají sami a v každé škole to bude jinak?
3. Může mít na trhu práce výpovědní hodnotu o středoškolském vzdělání zkouška, kterou zvládne žák 9. třídy a v řadě částí (čeština) při vhodné instruktáži i žák 4. třídy základní školy?
4. Není degradací kulturnosti národa, když od středoškoláka ke složení maturity je žádána znalost dvaceti (v podstatě libovolných) knih, z nichž většinu může shlédnout ve filmové adaptaci? Při ústní zkoušce mu to za dnešních požadavků postačí.
5. Nezaráží Vás, že podle textu, který nemá překročit 70 slov (slabší varianta jedné části zkoušky z angličtiny) nebo 200 slov (čeština), se bude hodnotit slovní zásoba maturanta?
6. Nekladete si otázku, že existuje třetinová pravděpodobnost získání bodů u každé otázky a že maturitní test může šťastně vyplnit i někdo, kdo nezná jazyk, v kterém je text zadán?
7. Nemyslíte, že náročnost těchto maturit demoralizuje studenty a demotivuje učitele?
8. Domníváte se, že je správné, aby testy, v nichž studenti zaškrtnou jednu ze tří či čtyř možných odpovědí, musí centrálně vyhodnocovat jakási organizace? Na to snad stačí rozeslat s formulářem testů příslušnou papírovou šablonu do každé školy.
9. Myslíte, že je správné, aby učivo našich středních i jiných škol bylo diktováno tvůrci testů v jakýchsi vyhodnocovacích a úroveň škol testujících firmách?
10. Myslíte, že mají existovat vědecké ústavy, např. Výzkumný ústav pedagogický, v kterých pracují desítky lidí a které produkují podobné dokumenty?
11. Nezdá se Vám, že vynaložit na podobný výsledek státní prostředky počítané v řádu sta milionů (a započteme-li platy neschopných státních zaměstnanců v počtu desítek za období pěti až patnácti let, v řádu miliard) je nehospodárné?

Je na Vás, co s tím uděláte, ale myslím, že povolat k zodpovědnosti hlavní tvůrce a jejich zaměstnavatele, objednatele zakázek a příjemce dodaných výsledků je namístě. Odhalení mnoha podivných firem, zadání a zakázek je nasnadě. Nemáte to lehké, ale mlčet bez ztráty důvěry asi nebude možné.

Dovolím si připojit několik slov pro jiné adresáty.

Učitelům a ředitelům středních škol, jmenovitě pak kolegům, kteří učí maturitní předměty, musím říct, že nechápu, jak je možné, že se této pro ně ponižující akci nevzepřeli. Jste opravdu pod takovým existenčním tlakem, že nemůžete významněji hlesnout a hájit svou stavovskou čest? Nebo nemáte co hájit? Nerozumím.

Akademických funkcionářů bych se rád zeptal, kdy pronesou svou kritiku. Mlčení bude znamením souhlasu a souhlas Vás uvede do podezření, že k otázkám vzdělávání přistupujete tak jako tvůrci státní maturity a povolní zaměstnanci středních škol.

Rodiče musím vyzvat k tomu, aby se zajímali o osud svých dětí, protože školy končící takovouto maturitou jejich děti mohou pouze poškodit.

Studentům jsem povinen říct, že nebudou-li sami usilovat o kvalitní znalosti a nebudou-li nutit své učitele k tomu, aby je něco naučili, tj. přijmou snadnost získání takové maturity, nebudou v budoucnosti s to čelit životu a najít práci.

Uzavírám: Navržené státní maturity odhalily celkový propad našeho vzdělávacího systému. Že k něčemu takovému dojde, je obžalobou celé společnosti. Je zapotřebí, aby se učitelům vrátila možnost kvalitně pracovat (dva roky už pořádně pracovat nemohli kvůli nácviku těchto maturit!) a žákům byla uložena kázeň a potřebné množství učiva, které musí zvládnout. Nedojde-li k tomu už brzo, poroste nám již druhá generace ve svém úhrnu nevzdělaných lidí, z nichž mnozí budou společensky nezařaditelní. Nejsme tak bohatí, abychom si to mohli dovolit. Naše společnost se buďto rychle vrátí k jednoduchému logickému usuzování (zdravý selský rozum) nebo si způsobí smrtící náraz na skutečnost. Velmi citelný náraz je už dnes nevyhnutelný. Můžeme ho ještě dost zmírnit.

S uctivým pozdravem a povzbudivým podáním ruky

Prof. PhDr. Petr Piťha

P.S. Tento dopis je otevřeným dopisem a předávám ho redakcím MF Dnes, Lidových novin a Učitelských novin.

Vážený pan
Mgr. Josef Dobeš
ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Co: Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí ČR
MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR
Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí ČR( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004