stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová nabízí polemiku Pavla Hozy s textem tří představitelů AŘG
Vydáno dne 04. 01. 2011 (2486 přečtení)

Včera se na mě obrátil Pavel Hoza, středoškolský pedagog působící na gymnáziu, a nabídl mi svou polemiku s textem tří představitelů Asociace ředitelů gymnázií, jíž na sklonku loňského roku zveřejnily Lidové noviny. Nesouhlasím se vším, co se v ní píše, zejména ne s kritikou jednotné školy, která je mi naopak blízká. Přesto se domnívám, že jakémukoli kritickému hlasu vůči současné podobě reformy a vůči masivní devalvaci vzdělání na všech stupních by právě Stolzová měla dávat prostor.

Proč se neřekne pravda

Česká spisovatelka Jindřiška Smetanová kdysi vydala krásnou knížku o T. G. Masarykovi s názvem, který jsem si dovolil vypůjčit pro titulek mého polemického zamyšlení. Skutečným autorem věty „Proč se neřekne pravda“ je ale první československý prezident, realista, vzdělaný člověk i statečný zastánce spravedlnosti. Můj text mimo jiné reaguje na článek "Další promarněná šance?" publikovaný v Lidových novinách 28. 12. 2010 na straně 11. Napsali jej, a to mě, jako pedagoga a občana, značně znepokojuje, tři ředitelé gymnázií, zaštiťující se Asociací ředitelů gymnázií.

Za prvé: Pro odklad státních maturit nehlasovali jen levicoví senátoři, jak si vy, pravicoví ředitelé myslíte.

Za druhé: Správně v textu popisujete příčiny úpadku českého středního školství (přebujelá síť středních škol, mizející přijímací zkoušky, snižování studijních nároků i vysoké šance lenochů dostat se na VŠ.). Mimochodem, jaké má zbraně učitel stojící před studenty, kteří vědí, že za jakýkoli neúspěch bude viněn primárně on, a nikoli jeho nebohé, po vzdělání prahnoucí ovečky? Mimochodem, v současné době se přetřásají neúspěchy českých žáků. Za čtenářskou negramotnost může opět škola a skvěle placení, leniví a zkostnatělí učitelé. Pravda, na stejné straně v Lidových novinách jako "Další promarněná šance?" dostal šanci velmi objektivní článek dětského psychologa Václava Mertina „Věnujte se dětem, ať se lépe učí“. Konečně po tunách prázdné slámy, nesmyslů, polopravd a lží jeden pravdivý text!

Za třetí: Vaše "cesta změny", páni ředitelé, si pochvaluje slavnou reformu základního a středního školství, jako by právě ona nesebrala řadě pedagogů čas a síly, tolik potřebné k dalšímu smysluplnému vzdělávání, případně k vlastní odborné a umělecké činnosti a jako by právě ona ještě více nepotrhala onu přebujelou, ale chatrnou síť středních škol a jako by právě ona nepodemlela základy škol základních.

Učím český jazyk, literaturu a dějepis na střední škole a vím, jak se rapidně horší znalosti a dovednosti žáků, přicházejících na SŠ. Stále větší potíže jim dělá porozumění textu, tvorba vlastního textu a o jejich pravopisných dovednostech raději pomlčím. Tohle nespraví jen testování, nebo slavná státní maturita. Tyto "změny" mohou vyhovovat leda tak "průmyslovým" výrobcům testů a kohortám úředníků, kteří vymýšlejí lejstra.

Prošel jsem si, možná na rozdíl od Vás, školením ke státní maturitě. Žádná státní maturita to není, ostatně z literatury ani z písemné slohové práce se státně maturovat nedá. Nebo dá: zaveďme pevné osnovy, potlačme jakoukoli kreativitu, lijme do studentů data, pojmy, díla, jména... Ať žije soudruh Nejedlý. Jednotná škola jásá! U slohu lze stanovit společná témata a rozsah, to je ale tak všechno. Mohl bych psát dál a dál o nesmyslnosti státní maturity z českého jazyka a literatury, ale položím si sobě (Vám bych se neodvážil) tři otázky: Zvýší státní maturita úroveň středních škol? Zlepší se díky státní maturitě přístup žáků ke studiu? Budou se vysoké školy řídit jen kvalitou vzdělání svých uchazečů, a nikoli jen a jen tržními principy?

Celý vzdělávací systém je zkorodovaný, vážení páni ředitelé, a „cesta změny", kterou Vy popisujete a kterou, nezlobte se, vnímám v lepším případě jako naivní, není řešením. První skutečnou cestou k nápravě je poctivé přiznání, že v naší vlasti je dlouhodobě podrývána autorita učitelů, že školy dávno ztratily podporu rodičů, tím pádem i voličů a politiků, že veškerá společenská negativa jsou alibisticky, mediálně i nemediálně, předhazována školám, že školství v posledních letech podléhalo a dosud podléhá různým módním vlnám a příliš velkým tlakům informačních technologií, které logicky musely u většiny žáků prohloubit touhu unikat před knihou, četbou, před "nemoderními oblastmi", které se mezinárodně testují.

A skutečnou cestou k nápravě není, nezobte se, třeba i dobře myšlený, ale v podstatě nepromyšlený aktivismus některých ředitelů škol vůči oficiální školské politice, kterou, slušně řečeno, poněkud rozporuplně dělá MŠ ČR. Je třeba si i sebekriticky přiznat, že se dlouhodobě učitelský stav, včetně ředitelů, nechová občansky, stavovsky. I proto prohrává. Ale chtěl bych zdůraznit, že neprohrává jen vlastní vinou a neprohrává sám. To ukazují i "mezinárodní šetření" připomínaná Václavem Mertinem. Chceme-li to změnit, začněme si vážit sami sebe, chovejme se jako občané i s vědomím, že vedeme nerovný boj, že jsme si rozmazlili rodiče a jejich děti, že "kohorty úředníků" z různých "ústavů" si na nás budou chtít zkoušet svoje dobře placené experimenty a že politikům spíše vyhovuje klesající vzdělanost.

Pojďme to změnit. Cesta testů je jen okrajem. Cesta státní maturity je cestou, jak odčerpat i tak se stále snižující finanční zdroje škol. Zjistěte si, prosím, jak je "připravena" zkouška z českého jazyka a literatury, a pak, prosím, značně přestylizujte poslední odstavec Vašeho článku. Názory jako já má většina, a možná i drtivá, češtinářů. Na naše hlasy a názory ovšem nikdy nebylo dáno. Končily v koších a kloakách CERMATU a jiných nadřízených institucích. Patrně kvůli tomu, že jsme leniví, zkostnatělí a že máme dopoledne pravdu a odpoledne volno.

S pozdravem Pavel Hoza, básník, prozaik a pedagog( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004