stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová vybírá ze zajímavé diskuse
Vydáno dne 04. 04. 2011 (1784 přečtení)

V souvislosti s modelovými osnovami českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, které připravilo MŠMT, se na serveru Česká škola, objevila docela zajímavá diskuse. Zajímavá byla zejména tím, že probíhala pod článkem „Kdy učit násobilku? Školy se bojí, že o tom zase rozhodnou úřady“, přičemž z ní jednoznačně plynulo, že školy si nic jiného nepřejí víc. Za všechny přinášíme příspěvek Pavla Doležela, samozřejmě s jeho laskavým souhlasem.

Podle mě je řešení snadné. Ministerstvo má do školského zákona dát závazné a právně vymahatelné osnovy základního školství. Pro všechny základní školy stejné, bez nekonečných diskusí se samozvanci typu Eduin. Tito samozvaní pseudointelektuálnové si prostě jen v dospělosti řeší své školní mindráky, a místo aby férově přiznali, že jsou hloupí, nebo že jim ne všechno ve škole šlo, budou svou neschopnost a vinu do smrti házet buď na učitele, a když to nepůjde, tak alespoň na samotnou vyučovanou látku.

České děti při těch starých zkostnatělých osnovách dopadaly v mezinárodních srovnáváních podstatně lépe. Důvod je zřejmý – něco umět, něco vědět a něco dokázat, to nejde bez velkého úsilí. Místo abychom řešili jak děti něco naučit, pořád se řeší, jestli je škola baví, jestli se v ní nenudí, jestli se smí porovnávat schopnosti dívek se schopnostmi chlapců, jestli se smí porovnávat vzdělávací výsledky škol mezi sebou a jestli vůbec je vhodné někoho testovat.

Mimo školní hodnocení už nejsou nástroje, jak děti usměrňovat. Všechno je takové přírodní, humanistické, politicky korektní, genderově neutrální a neoliberální, až jsme se nakonec ocitli v situaci totální povrchnosti, bez motivace dětí i učitelů. Osobně se divím, že ještě ti humanisti a pravdoláskaři nenavrhli a neprosadili úplné ukončení jakéhokoliv hodnocení školních výsledků. Proč hodnotit žáka čtyřkou či pětkou, vždyť přece každý má právo na přijetí a není možné osobnost a individualitu shrnout do jednoho čísla, že? Co nám ta pětka vlastně říká a jak pomůže dotčenému? Inu, dokud si nepřiznáme, že smyslem veřejného školství je a má být vedle vzdělávání i segregace, nedostaneme se dál.

Někteří kolegové tvrdí, že devalvace vysokoškolského vzdělání je nevyhnutelná, a já tvrdím, že tomu tak není. Veřejné základní, střední i vysoké školství devalvováno být nemusí. To totiž není otázkou svobodné poptávky studentů, žáků či rodičů, to je nástroj státu k efektivnímu využití přírodního bohatství rodícího se na našem území. Centrální řízení není tedy v tomto případě na škodu, jak se nám domnívají všelijací pseudoliberálové a obdobní mašíblové všeho druhu, ale podstatou fungování systému. Některé národy už pochopily, že cestou není ani centrální plánování, ani totálně volný trh, ale jejich vhodná (tedy nikoliv libovolná) kombinace. Svět prostě není tak jednoduchý, aby se dal shrnout do jedné jednoduché poučky.

blog Pavla Doležela( Celý článek! | Autor: redakce | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004