stolzova
Rubriky
 Autor - životopis
 Bibliografie
 Copywritting
 Marketing
 Nabídka pro knihovny
 Nabídka pro muzea
 Nabídka pro školy
 Nabídka pro veřejnost
 Pedagogika

Historie webu
Historie webu Stolzová

Stolzová podporuje kroky ministra Dobeše!
Vydáno dne 25. 11. 2011 (3696 přečtení)

Portál Česká škola dnes zveřejnil dopis adresovaný premiéru Petru Nečasovi, jehož obsahem je požadavek na odvolání ministra školství mládeže a tělovýchovy Mgr. Josefa Dobeše. Důvodem pro tento krok je především fakt, že Josef Dobeš poukázal na zvěrstva, která se v českém školství v duchu neoliberalismu dějí a jejichž důsledkem je bezprecedentní pokles úrovně vzdělanosti našich žáků. Dopis napsal mozkový trus(t) spolku EDUin a podepsalo ho šedesát lidí, kteří by rádi byli v novinách. Hemží se to mezi nimi „kouči“, „lektory“ a dalšími parazitickými profesemi, nechybí ovšem ani stavitel, právník a pochopitelně několik ředitelů hodně srandovních škol, které vzal v devadesátých letech někdo na výlet do Finska a oni jsou od té doby odborníci.

Hlavní provinění Josefa Dobeše spočívá v tom, že ví přesně, čeho chce v českém školství dosáhnout, a systematicky za tím jde. Státní maturita, standardy, testování v uzlových bodech vzdělávací dráhy, vzorový ŠVP pro málotřídky - všechny tyto kroky sledují zřejmý cíl: Konsolidaci zdecimovaného školství, standardizaci požadavků na výstupy z jednotlivých úrovní a minimální sjednocení obsahu výuky na konkrétních stupních. Návrat k náročnému a kvalitnímu školství, jehož absolventi obsazovali v evropských srovnáních vzdělávacích výsledků čelní příčky – než přišlo kurikulum založené na kompetencích.

Hochštapleři, kteří před lety zjistili, že je možné se docela dobře živit ohlupováním znejistělých učitelů, zoufalci, kteří by nic jiného než hrát si na experty ani nemohli, protože nic pořádného neumějí, ta banda slavomanů, která v tendenčních článcích do omrzení cituje vlastní afektované výroky, je teď hrůzou bez sebe, že by mohla být odstavena od lizu. Že už by nikdo nechtěl bezduché workshopy o alternativních výukových metodách, nesmyslné „seberozvojové programy“ a nikdo už by si neobjednával „kouče“ svých osobních a profesních životů, kteří mlátí prázdnou slámu pro své plné kešeně a 15 minut pochybné slávy.

Já, Petr Kukal, momentálně garant a vyučující programů muzejní pedagogiky, učitel na SŠ a VOŠ Mills Čelákovice, člen výboru Sdružení autorů literatury pro děti a mládež a Českého centra Mezinárodního PEN klubu plně podporuji kroky ministra školství Mgr. Josefa Dobeše, především plošné testování v uzlových bodech vzdělávací dráhy a zavádění vzdělávacích standardů. Dále podporuji návrat cílových kategorií vzdělávání od nehodnotitelných kompetencí ke konkrétním znalostem a dovednostem.

Pokud i Vy cítíte potřebu vyjádřit Josefu Dobešovi v těchto krocích podporu, učiňte tak. Navrhuji dát souhlas s ministrovým úsilím najevo maximálně neokázalým způsobem: prostým podpisem pod tímto textem.

Vzhledem k tomu, že Stolzová je zcela soukromý blog, nemám k dispozici programátora, který by mi vytvořil on-line formulář. Pokud tedy chcete svůj podpis připojit, napište mi na e-mailovou adresu své jméno (případně tituly), bydliště (nebude zveřejněno) a profesi a já je publikuji pod tímto článkem. Uvědomuji si přitom, že riskuji zneužit této výzvy provokatéry. Jsem si skoro jistý, že mi pod smyšlenou identitou napíše také někdo z protivného tábora, aby pak odhalil neserióznost a irelevantnost této akce. Všechno to vím. Tak ať!

Seznam signatářů tohoto textu nebude zaslána Petru Nečasovi ani žádnému jinému ústavnímu činiteli. Ale bude tu trvale viset – jako znamení, že názor několika sektářů nereprezentuje jediný, a dokonce ani většinový pohled na procesy, které v českém školství díky Josefu Dobešovi momentálně probíhají.

Petr Kukal
(Mnozí z Vás mi píšete, že byste se od vteřiny přidali, ale nesouhlasíte se všemi kroky Josefa Dobeše. To vám věřím, já taky ne. Aktuálně mi však jde o ty, o nichž se zmiňuji v textu. O Ladislavu Bátorovi a Janě Machálkové nepadlo slovo :-)

Svůj podpis zatím připojili:
Mgr. Vítězslava Bobovská, učitelka SŠ, dříve (20 let) na II. stupni ZŠ
Mgr. Pavel Novák, zástupce ředitele SPŠ
Václav Votruba, učitel INT a MAT na SŠ
RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D., odborný asistent FAST VUT
Mgr. et Mgr. Pavel Doležal, matematik a ekonom
Mgr. František Šlajchrt, učitel SŠ, člen VVVZ zastupitelstva Středočeského kraje
doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc., akademický pracovník a učitelka ZŠ
Mgr. Jan Hučín, matematik, analytik, učitel VOŠ
Mgr. Zdeněk Koňařík, učitel M a Fy na SŠ a ZŠ
Mgr. Jaromír Tkadleček, učitel na gymnáziu
Mgr. et Bc. František Jelínek, ředitel základní školy, Přelouč
Ing. Evžen Markalous, středoškolský učitel


Komentáře k e-mailům zveřejněné se souhlasem autorů:

Dobrý den,
velmi jsem zvažoval podporu, ale když jsem si přečetl jména 60 podepsaných a hlavně jejich diskusní příspěvky na EDUin, rozhodl jsem se - tito lidé nevědí nic o učitelích, o problémech na školách a jejich řešení nefungují, resp. navíc jsou mediálně podávána jako "aby to děti bavilo", "nemuset se nic učit", atd.
Důsledek těchto trendů - navíc spojený se společenskou situací (nedostatek času či zájmu o děti v rodině, z jakýchkoliv důvodů) - je dnešní stav. Proto se přidávám a podepisuji, není to bianco šek ministru Dobešovi, ale podpora nastavenému trendu.
Václav Votruba, učitel INT a MAT na SŠ

Naše školství, počínaje především základním stupněm, jasně potřebuje změny. Situace ve výsledcích vzdělávání je mnohde neúnosná, žáci nejsou motivováni k učení, jsou problémy s kázní. Souhlasím s navrhovanými trendy a přidávám svůj hlas a podpis na podporu zlepšení stavu.
doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Dobrý den, velmi oceňuji snahu pana Dobeše dovést do konce projekt státních maturit, i když jejich provedení nebylo jistě dokonalé. Mnohé chyby, které možná záměrně dělal Cermat, jsem kritizoval, ale pan Dobeš je schopen konstruktivní kritiké názory vyslyšet. V současné době, kdy MFDnes provádí až hysterickou kampaň - bojkotujte testy apod., jsem tam zaslal dopis - Škola má především naučit - s opačným názorem, který kupodivu uveřejnili i s emailem - dostal jsem asi 50 emailů od kolegů z celé republiky s vyjádřením stejného názoru. S výzvou na podporu pana Dobeše plně souhlasím a připojuji podpis.
Mgr. Zdeněk Koňařík, učitel M a Fy na SŠ a ZŠ

Plně souhlasím s Vaším názorem a stejně jako Vy souhlasím s řadou kroků ministra školství Dobeše. Je pro mě velkým zadostiučiněním, že se konečně našel ministr, který omezuje ÚIV, VÚP a dalších x ministerstvem přímo řízených organizací (za 18 let své učitelské praxe jsem od nich nikdy nic nechtěl a nepotřeboval, jen mě neustále obtěžovaly), který vytlačuje z řídících funkcí na ministerstvu inkluzivisty, kompetenčníky, ekologisty, multikulturalisty, globalisty a prořezané tématčíky a který alespoň některé věci a děje pojmenovává pravými jmény.
Je zajímavé, jak velkou mediální pozornost dopis premiérovi za odvolání ministra Dobeše způsobil, ačkoliv ho podepsalo jen 8 z necelých 200 000 učitelů MŠ, ZŠ a SŠ v České republice:
vysokoškolští učitelé...................9 = 14 %
ředitelé škol.............................11 = 17 %
učitelé MŠ, ZŠ a SŠ.....................8 = 13 %
učitelé bez typu udání školy.........5 = 8 %
ostatní...................................31= 48 %
Ing. Evžen Markalous, středoškolský učitel( Celý článek! | Autor: Petr Kukal | | poslat e-mailem | vytisknout )

Vyhledávání© Petr Kukal, 2004